Næringslivet tar ansvar for avfall

Søppel: Næringslivet vil ikke ha kommunalt avfallsmonopol, skriver leserbrevforfatterne. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix
Søppel: Næringslivet vil ikke ha kommunalt avfallsmonopol, skriver leserbrevforfatterne. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Siden 2004 har virksomheter som genererer næringsavfall hatt plikt til å sørge for at avfallet håndteres forskriftsmessig og stått fritt til å velge leverandør av gjenvinningstjenester. Hensikten er å stimulere til økt bevissthet om avfallsspørsmål, gjøre det mer interessant å redusere avfallsmengdene og sortere avfall for gjenvinning. Vi er ikke kjent med noen virksomheter som ønsker seg en situasjon der de ikke fritt kan velge mellom flere leverandører, for å gå tilbake til å bli underlagt kommunalt avfallsmonopol.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Dansk gods lurte til seg 28 millioner kroner i svinestøtte fra EU