Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viktig seier for norske sjøfolk

700 norske sjøfolk blir ikke byttet ut med billig utenlandsk arbeidskraft.

Regjeringen måtte gi opp sin kamp for å gi Color Line lov til å bytte ut minst 700 norske sjøfolk med billigere utenlandsk arbeidskraft på strekningen Oslo - Kiel. Det er svært gledelig at Høyre , Frp og Venstre ikke har fått flertall for dette.

Næringsministeren fra Høyre og finansminsteren fra Frp som har stått i front for å bytte ut de norske sjøfolkene har de siste årene blitt presset fra skanse til skanse.

Den jobben som fagbevegelsen, med norske og nordiske sjøfolk i spissen, har gjort for norske sjøfolk står det stor respekt av.

Det er også all grunn til å rose måten Color Line har tatt i mot beslutningen om å ikke åpne for utenlandske sjøfolk. Color Line har kjempet en helt legitim kamp for å få rammevilkår som de mener tjener selskapet, selv om jeg ikke har vært enig med selskapets vurderinger.

Annonse

Color Line er et viktig selskap som bidrar med mange arbeidsplasser og stor verdiskaping i Norge. Både direkte gjennom sin aktivitet og indirekte ved at Color Line for eksempel er en sentral aktør for å få turister til Norge.

Når Color Line nå understreker behovet for forutsigbare rammevilkår så mener jeg at det må vi politikere ta på største alvor. Rammevilkårene må ikke bli gjenstand for debatt og hestehandel i hvert budsjett.

Norge trenger norske sjøfolk, men vi trenger også norske redere. Det er kombinasjonen av disse to som skal sikre at Norge fortsatt skal være en maritim stormakt.

Neste artikkel

Offentlige velferdstjenester: Overser ikke empirien