Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinærforeningen: Problematisk å forby kutrener i båsfjøs

Cecilie Sørli skriver i Nationens debattspalte at det er problematisk å forby kutrener i båsfjøs.

President i Den norske veterinærforening, Torill Moseng: Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
President i Den norske veterinærforening, Torill Moseng: Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Ifølge myndighetene skal norske kuer etter 2034 leve i løstdriftsfjøs. Veterinærforeningen er enig i at dette er den beste måten å ivareta dyrenes naturlige behov og god dyrevelferd. Fram til 2034 er målet at dyrene i eksisterende fjøs skal ha best mulig velferd.

Annonse

Det er ikke mulig per i dag å fjerne alle kutrenere uten at det også vil kunne få negative konsekvenser i dagens båsfjøs. Det forandrer likevel ikke målsetningen for enda bedre dyrevelferd i fremtiden.

Sitat fra Den norske veterinærforenings standpunktpapir: «Fastmonterte innretninger som påfører dyr ubehag ved utføring av normal atferd bør være forbudt. Så lenge kutrener er tillatt har brukeren plikt til å følge regelverket.».

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Strømkostnadene – mye større enn strømregningen for desember