Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Respekter ulvevedtak

USS forventer at regjeringen respekterer rovviltnemndas vedtak.

Ulv, her fotografert på Langedrag. Foto Per Løchen/NTB scanpix
Ulv, her fotografert på Langedrag. Foto Per Løchen/NTB scanpix

Nationens oppslag 6.12.18 om konflikt internt i regjeringen om rovviltnemndas vedtak på uttak av tre revirer i ulvesonen, skaper uro langt ut over USS sine medlemskommuner i ulvesonen. Miljødirektoratet har bekreftet at nemndas vedtak er innenfor Stortingets bestandsmål for ulv, og da er det ikke rom for å drive partipolitikk på hvor mange revir som skal tas ut. Spørsmålet er bare om regjeringen vil respektere Stortingets uttrykte vilje. Endringer i nemndas vedtak vil innebære en tilsidesettelse av Stortingets vilje, og trolig føre til minst like mye støy som tidligere statsråd Helgesen ble møtt med ved forrige ulvevedtak for to år siden.

Annonse

For første gang har mer enn 200 ordførere fra hele landet denne høsten underskrevet et opprop til statsministeren om rovviltforvaltningen. Statsministeren har tatt oppropet på alvor, og etablert en dialogordning mellom staten, representert av Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet, og berørte lokalsamfunn representert av Utmarkskommunenes Sammenslutning USS. Det har skapt grunnlag for en bedre dialog og sterke forventninger om iverksetting av konfliktdempende tiltak, i tråd med Stortingets forutsetninger i rovviltforliket fra 2011 og i behandlingen av ulvemeldingen.

En tilsidesettelse av rovviltnemndas vedtak i ulvesonen vil undergrave det arbeidet statsministeren har tatt initiativ til og skjerpe konfliktnivået i rovviltsaken langt ut over ulvesonen. Det vil ikke bli forstått. Nemndas vedtak er faglig forsvarlig, saklig begrunnet og en lojal etterlevelse av Stortingets bestandsmål.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En stat i staten