Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nei til nedslaktingen av villreinstammen

Mattilsynet vil nå slakte ned villreinstammen på Hardangervidda "varsko her".

Skrantesyke: Villreinen vår har helt spesiell genmateriale tilpasset livet på Hardangervidda i tusenvis av år, skriver Per Lykke. Foto: Paul Kleiven / NTB
Skrantesyke: Villreinen vår har helt spesiell genmateriale tilpasset livet på Hardangervidda i tusenvis av år, skriver Per Lykke. Foto: Paul Kleiven / NTB

Et reinsdyr på Hardangervidda fikk konstatert CWD det vil si skrantesyke i en blodprøve i fjor høst. Dyret var ellers frisk. Vi vet at priorene skiller seg fra CWD konstatert på hjort i Nord-Amerika, som ikke har rammet villreinen der. Vi vet heller ikke om CWD kan ha oppstått i dyret og vært i stammen i flere tusen år. Vi vet i det hele tatt fortsatt veldig lite med henhold til hvor alvorlig og smittsom den norske varianten er. Det mangler fortsatt masse basiskunnskap. Det vi vet er at sykdom ofte oppstår i naturen og at naturen har en egen evne til selv å rydde opp i motsetning til "i fjøset".

Mattilsynet går nå inn for en sterk nedskyting av villreinstammen på Hardangervidda fra 9000 dyr til 500 -1000, eksistensminimumsstamme, på grunn av et slags "føre var prinsipp". Dette vil kunne få katastrofale følger for Europas eldste og største villreinstamme, svært verdifullt genmateriale vil kunne bli borte og i verste fall bryter hele stammen helt sammen på grunn av stress og påkjenninger ved utvidet jakt. Villreinen på Hardangervidda er Europas eldste og stammer blant annet fra den prehistoriske villreinen som levde i Sør-Frankrike under vår siste istid. Villreinen vår har helt spesiell genmateriale tilpasset livet på Hardangervidda i tusenvis av år. Villreinen er ved siden av fjellreven de eneste norske ansvarsarter i henhold til Bernkonvensjonen. Etter høstens jakt ønsker Mattilsynet statlig vinterjakt på privat grunn for å redusere stammen. Villreinen lever næringsmessig på et minimum vinterstid og overlever ved å stå mye av døgnet i ro for å bruke minst mulig energi.

Annonse

«En ting er sikkert skal vi ta vare på villreinen må vi slutte å prioritere landbruk og sau foran dyrelivet i vår største nasjonalpark.»

Prioritering

Vinterjakt på villreinen er regulær dyreplageri og vil kunne være i strid med sentrale bestemmelser i dyrevelferdsloven. I denne saken er Miljødirektoratet/Klima- og miljødepartementet uenige med Mattilsynet/Landbruksdepartementet. Saken må dermed trolig avgjøres av regjeringen. Miljødirektoratet har full støtte fra det viktigste organet på Hardangervidda som er villreinutvalget som representerer alle grunneierne og rettighetshaverne på Hardangervidda fra øst til vest. Videre støtter også villreinnemnda det vil si de 9 Hardangervidda kommunene (fra 3 fylker) Miljødirektoratet.

Regjeringen oppnevnte en vitenskapskomité som skulle foreslå tiltak mot skrantesyke. Denne komité støtter også Miljødirektoratet. Denne saken har heller ingen hast. Hvorfor bestemme i juni om hva som bør skje etter høstens jakt i oktober? La oss innhente mer kunnskap først. Det får vi gjennom omfattende prøver ved høstens jakt. En ting er sikkert skal vi ta vare på villreinen må vi slutte å prioritere landbruk og sau foran dyrelivet i vår største nasjonalpark. Reinen er også glad i saltsteinene til sauene som kan være den største smittekilde reinsdyrene imellom. Dersom den norske CWD varianten virkelig er smittsom bør saltsteinene vekk ifra Hardangervidda i hvert fall i sommer slik Miljødirektoratet ønsket. Dette gikk Mattilsynet imot som dermed prioriterer sau foran villrein. Det forteller det meste hvor svakt viltfaglig Mattilsynet er og hvor uegnet det er å legge hjorteviltforvaltningen vår under landbruk.

Neste artikkel

Tydelig lite bekymring for bondens ve og vel og norsk matberedskap