Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre kjøtt = mer selvforsyning

Hvis norsk landbruk mener alvor med å bidra til økt selvforsyning, må vi produsere mindre kjøtt og dyrke mer korn og poteter her i landet.

Poteter er noe vi kan dyrke mer av i Norge. Foto: Siri Juell Rasmussen
Poteter er noe vi kan dyrke mer av i Norge. Foto: Siri Juell Rasmussen

Den 16. november argumenterer Nationen for at vi må godta klimagassutslipp i landbruket hvis selvforsyningsgraden skal opprettholdes. Det er vi i Framtiden i våre hender helt enige i. Men mer kjøttproduksjon er feil løsning på et alvorlig problem. Allerede i dag selges store mengder kjøtt på billigsalg til pelsdyrindustrien, eller eksporteres til Oman og Afghanistan.

Selvsagt skal vi ikke slakte ned halve husdyrbesetningen over natta, slik Nationen antyder at vi mener. Men skal vi øke selvforsyningsgraden i Norge, må vi produsere mindre kjøtt.

Bjørn Vidar Vangelsten ved Nordlandsforskning har beregnet at hvis vi hadde lagt om matproduksjonen i tråd med Helsedirektoratets kostholdsanbefalinger, som innebærer mindre kjøttproduksjon og mer planteproduksjon, kunne Norge økt selvforsyningsgraden fra 50 til 80 prosent.

Ved å dyrke grønnsaker, poteter eller matkorn ville vi fått fem ganger så mange kalorier som det vi får ved å bruke arealene til produksjon av kylling eller svin, og mellom 30 og 60 ganger så mange kalorier som hvis vi bruker arealene til storfekjøttproduksjon.

Annonse

Arne Grønlund og Klaus Mittenzwei ved Nibio har tidligere fastslått at mindre kjøttproduksjon i Norge gir plass til mer kornproduksjon, og dermed økt selvforsyning. Ciceros Bob Van skrev i et debattinnlegg i fjor at 44 prosent av ammekuproduksjonen, som er Norturas storsatsing for tiden, konkurrerer med kornproduksjon - og at store områder der det i dag dyrkes fôrråvarer er egnet til matkorn.

Det er i det hele tatt vanskelige å finne fagfolk som mener økt kjøttproduksjon i Norge bidrar til økt matsikkerhet i Norge. Laila Aass, som Nationen bruker som sannhetsvitne, er ett av få unntak.

Skal vi ha dyr på beite i Norge? Ja, selvsagt. Vi må ta utmarksbeitene i bruk i mye større grad enn i dag. Men nå spiser norske drøvtyggere mer kraftfôr enn kylling og svin til sammen. Hvis beitedyra våre skal bidra til bedre matsikkerhet, kan de ikke konkurrere med mennesker om verken matfat eller matjord.

De siste åra har gode kornarealer på Østlandet blitt lagt om til eng. Det skyldes i stor grad dårlig økonomi i kornproduksjon i Norge, som igjen skyldes en landbrukspolitikk som favoriserer kjøttproduksjon. Skal vi øke selvforsyningsgraden i Norge, må det lønne seg å dyrke korn.

Nordmenn spiser dobbelt så mye kjøtt som i 1960, og 50 prosent mer kjøtt enn i 1990. Den utviklingen kan ikke fortsette. Norge trenger en matpolitikk som ser kosthold, helse, klima og matsikkerhet i sammenheng.

Det er ikke bøndenes ansvar å drive den utviklingen, men det er politikernes ansvar å gjøre det lønnsomt å produsere bærekraftig mat i Norge. Derfor tar vi til orde for at regjeringen må utrede tiltak både på tilbud- og etterspørselssiden som vil bidra til at vi halverer kjøttforbruket i Norge innen 2030, uten at det skal gå på bekostning av bøndene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En kjærkommen korreksjon