Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lite klarsynt kommentar

Eva Nordlunds kommentar i Nationen 21. november kaller på flere svar. Men aller mest egger den til oppklaring av fakta.

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet svarer Nationens kommentator Eva Nordlund om EØS-motstand. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet svarer Nationens kommentator Eva Nordlund om EØS-motstand. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Debatten om allmenngjøring, reise, kost og losji (RKL), tariffavtaler og EØS er for viktig til å legges på disse premissene.

Fellesforbundet har kjempet for allmenngjøring i skipsverftene i over et tiår. Vi har vunnet slag etter slag, mens arbeidsgiverne har kjempet imot med nebb og klør. Når de ikke vant på hjemmefronten, løp de til Brussel for å få hjelp.

Med Esa på laget har de forsøkt å fjerne bestemmelsen om dekning av reise, kost og losji fra allmenngjøringsforskriften. På tross av at Høyesterett i 2013 var klar i sin dom; forskriften er ikke i strid med EØS-avtalen.

Da vi i vår sendte krav til Tariffnemnda om fortsatt allmenngjøring på verftene (og i bygg, landbruk og hotell og restaurant), var vi forberedt på motstand – igjen. Og det fikk vi. Norsk Industri gikk imot kravet, og hevdet i sin høringsuttalelse at det ikke er behov for allmenngjøring i verftsindustrien. Videre mente Norsk Industri at allmenngjøring av reise, kost og losjibestemmelser ikke er forenlig med EØS-retten.

Hva ble så resultatet denne gangen? Tariffnemnda vedtok fortsatt allmenngjøring, også av reise, kost og losji. Men, bestemmelsen ble avgrenset til å gjelde kostnader som påløper i Norge. Og kravet til dekning av "et rimelig antall hjemreiser" ble fjernet.

Tariffnemnda viser fortsatt til Høyesterettsdommen, og sier klart at den er retningsgivende for hva nemnda legger til grunn. Men nemnda peker også på at det er vedtatt et nytt utsendingsdirektiv.

I det nye direktivet har det kommet inn en bestemmelse om reise, kost og losji, men hvor det trekkes et skille mellom hva som skal dekkes av hjemlandets og vertslandets rett. LOs medlem i Tariffnemnda stemte imot endringene som ble begrunnet med et direktiv som ikke trer i kraft før sommeren 2020.

Annonse

Tariffnemndas vedtak utløste en storm. Selv om det ikke berører hva som står i våre egne tariffavtaler. ESA eller Tariffnemnda griper ikke inn i norske tariffer, men regulerer hva som kan allmenngjøres.

Nordlund lurer på hva jeg driver med. Til det kan jeg si: Jeg driver med fagforeningsarbeid.

I Fellesforbundet er vi, for så si det på godt norsk, møkka lei av de stadige omkampene om allmenngjøring. Tross dette er min vurdering at vi i hovedsak vant slaget også denne gangen. Utsendte arbeidere til Norge har fortsatt krav på dekning av reise, kost og losjikostnader innenfor Norges grenser.

I stormens hete ble nemndas vedtak av mange utlagt som at alle disse rettighetene nå er tapt. Med de konsekvensene det ville hatt for utsendte arbeidere til våre næringer, og for konkurranseforholdene for tariffbundne bedrifter i Norge.

Vi ble urolige for at denne forståelsen også skulle feste seg på arbeidsgiversiden. Det ble derfor viktig å utarbeide en felles forståelse med Norsk Industri, slik det ble presentert i VG 17. november.

Alle vet – også i Fellesforbundet - at EU/EØS er en konstant glohet potet. Og det er ikke å legge skjul på at det er de næringspolitiske hensynene som hittil har veid tyngst for våre medlemmer, mens EUs arbeidslivspolitikk er langt mer unnværlig. Og næringslivspolitikken må balanseres mot arbeidslivspolitikken.

For noen blant oss ble Tariffnemndas vedtak dråpen som fikk begeret til å flyte over. Mens andre av oss fortsatt mener at de største utfordringene i arbeidslivspolitikken møter vi på hjemmebane, med blåblå regjering og arbeidsgivere som ufortrødent prøver å bruke EØS som brekkstang når det passer dem.

For Nordlund og andre som er mest opptatt av den glohete poteten – EØS – virker det åpenbart irriterende når vi sier det som det er. Nordlund lurer på hva jeg driver med. Til det kan jeg si: Jeg driver med fagforeningsarbeid. Sammen tusenvis av tillitsvalgte.

Fellesforbundet består av klarsynte industriarbeidere, bygningsarbeidere, servitører, for å nevne noen. Som alle kjemper hver eneste dag for at hele det norske arbeidslivet skal bygge på anstendige standarder og vilkår - enten de er for eller mot EØS.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ny regjering, ny landbrukspolitikk