Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer bredbånd for pengene

 Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

I sitt innlegg i Nationen 24. april skriver Thomas Breen, fylkesråd for næring i Hedmark fylkeskommune (Ap), at han ønsker seg svenske tilstander når det gjelder bredbåndsatsing. Han mener at det har vært en total bredbåndssvikt fra regjeringens side i Norge.

Det er mildt sagt svartmaling av situasjonen. I følge den offisielle EU-indeksen over graden av digitalisering i de ulike EU-landene, er Norge rangert som nummer 2 etter Danmark. Denne indeksen består av bredbåndsdekningen, samt andre indikatorer for digitalisering.

Jo da, i Sverige har bredbåndsstøtten fra det offentlige har vært betydelig høyere enn i Norge de siste 15 årene. Likevel har Norge omtrent like god dekning som Sverige. Det er egentlig oppsiktsvekkende, tatt i betraktning hvordan bosetningsstrukturene er veldig ulike i Norge og Sverige.

Erfaringene viser derfor at Sveriges høye pengebruk ikke er en garanti for bedre resultat. Er målet til Breen å bruke mest mulig av skattebetalernes penger uten samtidig forsikre seg at man får mest mulig for pengene? Jeg vil heller jobbe for best mulig bredbåndsdekning til flest mulig mennesker – til en best mulig pris.

Annonse

I Norge har vi opplevd at private aktører kraftig har økt sine investeringer. Gjennom tydelige rammebetingelser, enklere regler og samarbeid med det offentlige har vi fått til et langt bedre bredbåndstilbud enn nesten noe annet land. De kommersielle aktørene bygger der de ser potensiell lønnsomhet og derfor har både kommuner, fylker og regjeringen bidratt med midler der det ikke er kommersielt lønnsomt. Breen nevner at Hedmark fylkeskommune bruker store summer på bredbånd i fylket. Det er bra. Å sørge for god bredbåndsdekning er både en statlig, kommunal og fylkeskommunal oppgave. Under dagens regjering har for øvrig den statlige støtten til bredbånd i Hedmark blitt tilnærmet doblet.

Vi må forvalte skattepengene på en god måte og ikke bruke midler der markedet vil ha investeringsvilje. De statlige bredbåndsmidlene skal gå til de som trenger det mest. På den måten skal vi sikre at Norge er blant de beste landene i verden på bredbånd.

Neste artikkel

Færre er misfornøyd med bredbåndsdekninga