Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer åpenhet om sykehjemmet

Lisbet Rugvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen er skeptisk til å innføre regler for sykehjemmenes bildebruk av beboerne. Foto: Mariann Tvete
Lisbet Rugvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen er skeptisk til å innføre regler for sykehjemmenes bildebruk av beboerne. Foto: Mariann Tvete

Nationen mener det er et problem at det florer bilder av mennesker med demens på nett. På lederplass 11. juli krever avisen at det stoppes og at det kommer regelverk som ivaretar sykehjembeboeres integritet og verdighet. Vi er både enig og uenig. Selvfølgelig må det ikke publiseres bilder av mennesker som fratar dem integritet eller verdighet. Og selvfølgelig må de som er avbildet, eller deres pårørende, gi samtykke.

Vi hører stort sett om sykehjem når det er noe galt som skjer, og det er god grunn til at pressen tar opp disse sakene. Men det er også med på å skape negative assosiasjoner, som fører til ubehag og frykt hos altfor mange.

Som interesseorganisasjon for personer med demens er vi opptatt av å avdekke feil og jobbe for bedre kvalitet i demensomsorgen, i og utenfor sykehjem. Men vi ser også behov for å framsnakke de gode sykehjemmene og det faktum at mange kan ha et godt liv der.

Vi mener facebooksidene der mange sykehjem deler bilder fra positive aktiviteter blant beboere, ansatte og besøkende, kan medvirke til økt åpenhet om det normale i at en del av oss lever de siste årene på sykehjem. Det betyr ikke at man slutter å gjøre vanlige, hyggelige hverdagsaktiviteter.

Annonse

I stedet for å rope på regelverk for å beskytte sykehjemsbeboerne, mener vi at alminnelig godt skjønn, er veien å gå. Sykehjemmene trenger å åpne seg mot samfunnet. Når Nationen mener det ikke holder at pårørende har gitt tillatelse, men heller vil ha et regelverk, mener vi det er å underkjenne pårørendes kunnskap om hva som er best for deres kjære som bor på sykehjemmet.

Vi er aller tjent med at sykehjemmene blir mest mulig like vanlig hjem, der det er hyggelig å komme på besøk og hyggelig å bo. Åpenhet og nære relasjoner med pårørende kan bidra til dette.

Neste artikkel

Den besværlige ammekua