Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet og villsvin

Villsvin: Tas på alvor, sier Mattilsynet. Foto: Mostphotos
Villsvin: Tas på alvor, sier Mattilsynet. Foto: Mostphotos

Per Ola Hofmo i Norsvin etterlyser handling fra myndighetene i en kronikk i Nationen 8 oktober. Han mener villsvin er en alvorlig trussel mot norsk svineproduksjon. Det har han rett i. Villsvin kan bl.a. bære med seg den alvorlige smittsomme sykdommen Afrikansk svinepest, en sykdom vi ser brer seg i Europa. Dersom sykdommen skulle komme til Norge, vil det få store konsekvenser for norsk svineproduksjon.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til svin, kan overføre smitte. I Norge er det forbudt å fôre svin med matavfall.

Annonse

Det vil trolig ikke være mulig å bekjempe sykdommen dersom den etablerer seg i villsvinpopulasjonen. Den eneste metoden som fungerer er å redusere bestanden til et nivå som ikke muliggjør videre opprettholdelse av smitten. Bestanden består nå anslagsvis av 1000 dyr i områder sør-øst i Norge, og har potensiale for stor økning. Vi er bekymret over dette.

Vi kan forsikre Hofmo at vi tar saken på alvor. En beslutning om forvaltning av villsvin er ikke Mattilsynets alene, men vi vil utarbeide forslag til tiltak sammen med miljøforvaltning og næringsorganisasjoner. Svenskene har nylig slått fast at samfunnets utgifter forbundet med villsvin er betydelig høyere enn potensielle jaktinntekter.

Mattilsynet ser svært alvorlig på smitterisikoen disse dyrene representerer. Vi er i tett dialog med Miljødirektoratet om saken.

Neste artikkel

Vi har en stor og økende skogressurs