Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Målbundet? Ikke Elvestuen

Bes svare: Ola Elvestuen. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Bes svare: Ola Elvestuen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Vi har vist ministeren både ulvedrepte lam, fortvilte foreldre og utslitte bønder - han har fortsatt ikke rikket på seg. Nå er det på tide å kreve klare svar på hvordan det demokratisk fattede bestandsmålet for ulven følges opp.

I ulveforliket fra våren 2016 vedtok Stortinget at ulvebestanden i Norge skulle ligge mellom fire og seks årlige ynglinger. Ifølge Rovdata lå bestanden i januar 2018 på 10,5 ynglinger. På spørsmål om hvordan man skal handle for å oppfylle bestandsmålet kommer Klima- og miljøminister Ola Elvestuen med unnskyldning på unnskyldning. Mens prinsessa i eventyret snakket om hvor varmt det var i glohaugen, fokuserer Elvestuen på hvordan han kan tolke Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen for å få mer ulv.

Med tanke på det enorme konfliktnivået ulven fører med seg, både for bønder, friluftsinteresserte og resten av lokalbefolkningen, trengs det en ny rovdyrpolitikk som gjør det enklere å ta ut skadedyr. Derfor reagerer vi på regjeringen sin beslutning om at streifulver må gentestes, en tidkrevende prosess som vil gjøre det vanskelig å begrense skade.

Ulvesonen har blitt til et reservat der ulv har prioritet over alt og alle. I de beiteprioriterte områdene får man avslag på felling på sporsnø. Fellingstillatelse får man ikke før før ulykken har skjedd, da det er så godt som umulig å løse situasjonen.

Senterungdommen krever et klart svar fra Klima- og miljøminister Ola Elvestuen; hvilken tolkning av bestandsmålet legger han til grunn? Skal det tolkes som et tak, et intervall eller et gulv? Hva vil han gjøre for å følge bestandsmålet som er satt av Stortinget? Askeladden trengte både en vidjespenning, en død skjærunge og skålbrott for å målbinde prinsessa. Vi har vist ministeren både ulvedrepte lam, fortvilte foreldre og utslitte bønder - han har fortsatt ikke rikket på seg. Nå er det på tide å kreve klare svar på hvordan den uutholdelige situasjonen skal forbedres, og at det demokratisk fattede bestandsmålet for ulven følges opp.

Neste artikkel

Delingsforbudet svekker landbruket