Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lundteigen påpeker fakta

Kritiserte Tine: Per Olaf Lundteigen. Foto: Ketil Blom Hagustulen

Nationen kan melde at tingmann Per Olaf Lundteigen, raser over lang innfrakt på sønnens setermelk fra Myrefjell i Rollag i Buskerud. Denne leveres nå direkte til meieriet på Jæren uten å gå vegen om meieriet i Tønsberg. Etter mitt skjønn raser han ikke. Han bare påpeker fakta.

Det som er ille med oppslaget er imidlertid reaksjonene fra den nye nestlederen i Norges Bondelag, Frøydis Haugen. Det er vel ikke hennes oppgave å reise diskusjonen om Tine sin henteplikt og mulighetene for billigere suppleringsimport. At hun ikke responderer positivt på initiativet om et møte om framtidas melkeproduksjon i Numedal, men henviser til Tines produsentlag, viser kanskje at det er en veg å gå i å forstå hvem som bestemmer landbrukets utvikling.

Fra Geilo i nord til Hvittingfoss i sør er det 21 mil. Her befinner det seg 32 melkeprodusenter, hvorav 8 i Kongsberg, 0 i Flesberg, 3 i Rollag, 15 i Nore, 4 i Uvdal, 2 på Dagali og 1 i Skurdalen. Når en kjenner topografien i Nore, vil en fort skjønne at disse 15 som utgjør halvparten av produsentene mellom Hvittingfoss og Geilo, bokstavelig talt henger i en tynn tråd. Dersom det ikke settes inn spesielle tiltak for å videreføre produksjonen, vil en om ti år knapt trenge noen melkebil i Numedal.

Annonse

Dette er ingen diskusjon for Tines produsentlag. Det er en politisk diskusjon hvor avtalepartene står sentralt. Om ikke Norges Bondelag bestemmer seg for en annen linje, vil næringa selv godta at melkeproduksjonen i Numedal er borte om 10 til 15 år. Min spådom er at det da er maksimalt ti melkebønder igjen på denne strekningen. Dersom man bytter regjering, men likevel ikke gjør tiltak, endres ikke dette faktum.

Er tiden nå inne for en tidligere melkeprodusent i Numedal som sjef i Landbruksdepartementet? Eller skal vi la det skure videre til vi kan spare inn hele melkebilen?

Neste artikkel

«På et kontor i Oslo»