Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lovgiver eller lovbryter?

Får kritikk fra Bondelaget: Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Une Aina Bastholm. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
Får kritikk fra Bondelaget: Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Une Aina Bastholm. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Una Aina Bastholm har større muligheter enn de fleste til å påvirke norsk lovgivning på en demokratisk måte, som folkevalgt stortingsrepresentant. Miljøpartiet De Grønne, som Bastholm representerer, har flere ganger tatt til orde for å avvikle pelsdyrnæringa i Norge. De har også fremma forslag om dette i Stortinget.

Sjøl om jeg ikke deler synspunktet, er det sjølsagt helt legitimt at partiet fremmer slike forslag. Men MDG ikke har fått flertall for forslagene sine. Da må også Bastholm respektere at pelsdyrnæringa er ei lovlig næring i Norge.

I stedet går Bastholm ut og støtter de som begår lovbrudd mot pelsdyrbønder, samtidig som hun bruker informasjon fra lovbryterne som grunnlag for å karakterisere pelsdyrholdet. Det er god grunn til å tvile på objektiviteten i denne informasjon, men likevel legger Bastholm ensidig dette til grunn for sine uttalelser.

Bastholm oppfordrer landbruket til å ta innover seg at pelsdyrmotstandere ønsker det samme som norske bønder, nemlig at dyra skal ha det godt. Men metodene hun støtter, bidrar ikke til tillit og samarbeid. Tvert imot.

Annonse

Jeg forventer at en stortingsrepresentant respekterer demokratiet og gjeldende lovgiving, selv når hun er uenig i den. Miljøpartiet De Grønne gjør mye bra for norsk landbruk og står opp for en politikk som på mange måter er svært positiv for næringa. Dersom de ønsker å jobbe for bedre dyrevelferd, er det mye bedre å gjøre det i samarbeid med næringa og gjennom å utøve politikk i Stortinget.

Å oppfordre til lovbrudd mot ei lovlig næring fører ikke noe godt med seg.

Neste artikkel

Har vært landbruksminister i 100 dager