Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lønnings påstand holder ikke vann

Uenighet: Hvor stor andel står små og store bruk for? Foto: Abid Bhat / Colourbox
Uenighet: Hvor stor andel står små og store bruk for? Foto: Abid Bhat / Colourbox

Dag Jørund Lønning har gitt meg et svar i Nationen. La meg først slå fast at mitt parti mener at der skal være både små og store bruk og landbruk i hele landet. Dette dreier seg ikke om det, men om grunnlaget for Lønnings påstand om at 30 prosent av jordbruksarealet gir 70 prosent av matproduksjonen. Denne påstanden ble tilbakevist allerede i vår ved journalist og agronom Øystein Heggdal i Dagbladet. Lønning ber meg lese fotnotene. Det hadde jeg gjort før jeg skrev.

Problemet med fotnoten, er at den ikke sier det Lønning sier. Fotnoten i boken er ikke et utsagn fra FAO. Den er et referat fra en konferanse i regi av FAO, et white paper, der noen har sagt dette uten dokumentasjon. Den er en påstand, og den står ikke for FAOs regning, den nevner ikke noe om arealstørrelse. FAO selv sier noe helt annet, mer om det siden.

I innlegget kommer det to nye referanser, som ikke er vist til i boken. GRAIN er første. GRAIN sier heller ikke dette (lenger). I sin nylige rapport «Hungry for land» fremkommer ingen av disse to tallene, kun en vag referanse til at «mesteparten» av verdens mat produseres av små produsenter.

Påstanden ser ut til opprinnelig å stamme fra ETC. Men heller ikke ETC sier at småbrukerne har 30 prosent av jorda og produserer 70 prosent av maten på denne. ETC inkluderer jakt, fiske og fangst i sine tall, og legger til produksjon som kommer fra arbeidere ansatt på andres gårder, men ikke arealet det der produseres på.

I tillegg sier ETC helt ærlig: «a precise calculation isn’t possible because comprehensive data doesn’t exist». ETC sier altså for det første ikke at 70 prosent av maten produseres på 30 prosent av arealet, men også at det tallet de oppgir ikke har datagrunnlag.

Annonse

Skulle Lønnings påstand holde vann, betyr det at fiske skal regnes med i landbrukssektorens produktivitet, og at det du høster som ansatt på en annen gård regnes med i din gårds avling.

Det er lite plass i disse spalter, men et eksempel kan være nyttig. ETC sier at en milliard mennesker får all eller mesteparten av sin mat fra landbruk i byområder. Det kommer de frem til ved å ta et anslag fra 1996 om hvor mange som driver en eller annen form for matdyrking eller husdyrhold i byområder, og øke det uten nytt datagrunnlag. Fra at det i originaltekst er «involvert i», blir det i ETC til «får all eller mesteparten av sin mat fra». Det er ikke det kilden sier.

Men det viktigste er altså: Verken FAO, GRAIN eller ETC dokumenterer påstanden til Lønning. Simpelthen fordi, som ETC sier; dataene finnes ikke.

Hva med de som har gått inn i dataene og forsøkt å dokumentere dette? FAO har faktisk sett på dette. I 2015 publiserte de sin konklusjon. 53 prosent av arealet og 53 prosent av produksjonen. I tillegg sier de om betydelig høyere tall: «Our review (…) found little or no empirical evidence for most of the major claims».

Neste artikkel

Tror korona vil føre til flere dødsfall som følge av sult enn sykdom