Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Legg fakta på bordet, Nortura

Det er ingen skam å ha utfordringer i produksjonen, skriver Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Fakta: Dyrevernalliansen ber om innsyn i eggproduksjonen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Fakta: Dyrevernalliansen ber om innsyn i eggproduksjonen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Norsk landbruk mottar hvert år rundt 14 milliarder kroner i statlige overføringer over jordbruksavtalen. I tillegg kommer verdien av importvernet, på rundt ti milliarder kroner i året. En næring som årlig støttes med over 20 milliarder kroner av skattebetalernes penger, bør se verdien av åpenhet rundt produksjonen. Hvis landbruket stenger fjøsdørene for innsyn, kommer det fort spørsmål om de virkelig fortjener milliardoverføringene.

I høst har vi opplevd at Nortura nekter å gi ut statistiske bakgrunnsdata som kan fortelle hvorfor dødeligheten øker blant frittgående verpehøns. Nortura later som om de tror kravet gjelder innsyn i tall hos navngitte bønder. Dette er naturligvis bare tøv.

Det Dyrevernalliansen og resten av samfunnet behøver, er statistiske data: Hvor mange av bøndene var nybegynnere? Hadde de gått gjennom standardisert opplæring? Hvor mye tid brukte de i hønsehuset daglig? Å forsøke å feiltolke motstanderen til å høres ekstrem ut, er en vanlig hersketeknikk. Det kan kanskje fungere et øyeblikk av gangen, men fremstår ikke som en saklig og redelig kommunikasjonsstrategi.

Også i andre sammenhenger opplever vi at landbruket frykter å la allmennheten få innsyn i hva de driver med. De fleste slakterier nekter for eksempel filming av hvordan dyrene bedøves og avlives, og vil ikke gi innsyn i sine etiske regnskap. Norsk Fjørfelag nekter Dyrevernalliansen å ta bilder av innredete bur, på tross av at de hevder at dette er en like god driftsform som løsdrift.

Annonse

Det er ingen skam å ha utfordringer i produksjonen. Høyere forventninger til etikk i forhold til dyrevelferd, miljø og arbeiderrettigheter merkes nok av flere som driver butikk.

Med rollen som både markedsregulator produsent forvalter Tine og Nortura store verdier for samfunnet. På tross av den offentlig tildelegerte rollen som markedsregulator, er ingen av dem forvaltningsorganer som offentligheten kan kreve innsyn i. De er privateide selskaper, og nyter derfor godt av friheten dette gir kombinert med ansvaret og fordelene som følger av rollen som markedsregulator.

Det må kunne forventes mer av Nortura enn av et mellomstort privateid slakteri. Med den markedsledende posisjonen følger et samfunnsansvar, og det første vi bør kunne be om, er fakta på bordet.

Neste artikkel

Grisebonde jublar ikkje for avgiftskutt frå Nortura