Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landbruksbistand er mest effektivt

Reduserer fattigdom: Vekst i landbruket er mer effektivt enn vekst i andre sektorer. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Reduserer fattigdom: Vekst i landbruket er mer effektivt enn vekst i andre sektorer. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

En skulle tro at regjeringen ville satse på den type bistand til utviklingsland som gir størst resultater når det gjelder å redusere sult og fattigdom. Slik er det dessverre ikke.

FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, slår fast at vekst i brutto nasjonalprodukt for landbruket i utviklingsland i gjennomsnitt er 2,9 ganger mer effektivt for å redusere fattigdom sammenliknet med vekst i andre sektorer.

Verdensbanken sier at vekst i brutto nasjonalproduktet som stammer fra landbruket, er minst dobbelt så effektivt i å redusere fattigdom enn vekst i sektorer utenom landbruket. For Kina er det beregnet til å være 3,5 ganger mer effektivt for fattigdomsbekjempelse, og for Latin-Amerika 2,9 ganger.

Satsing på landbruket i utviklingsland er viktig også for å nå flere av de andre bærekraftsmålene.

Annonse

Statsminister Erna Solberg er en av de to lederne for «pådrivergruppa» i FN for å nå bærekraftsmålene. En skulle tro at hun da ville gå i spissen for den mest effektive formen for bistand for å nå disse målene. Dessverre er ikke det tilfelle. På 1970-tallet utgjorde bistand til landbruket omtrent 30 prosent av all norsk bistand til utviklingsland. I 2016 utgjorde landbruksbistanden 1,26 prosent av den totale bistanden, ifølge Norad.

• Les også: For småbonde Kisilu Musya har klimaendringene banket på døra i flere år. Han har blitt ansiktet utad til jordbrukets klimakamp.

Det er Stortinget som vedtar statsbudsjettet. Vil flertallet gå inn for at småskala bærekraftig landbruk blir en hovedsatsing innen norsk bistand og i arbeidet Norge gjør for å fremme og nå bærekraftsmålene? Støtten til landbruket i utviklingsland bør raskt opp til minst 10 prosent av den totale bistanden slik det statlig oppnevnte «Bie-utvalget» anbefalte i 2003.

Neste artikkel

Hold ut, ekspertene mener prissjokket på mat går over