Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Konspirasjonsteorier fra Senterungdommen

Senterungdommen hevder i et leserinnlegg i Nationen at vi foreslår politiske tiltak fordi vi vil «hevne oss» på Finnmark. Det er selvfølgelig feil.

Senterungdommen forsøpler debatten med å tilegne meningsmotstandere intensjoner og meninger vi ikke har. Fremfor å svare med politikk, svarer de med konspirasjonsteorier.

Finnmark har en arbeidsledighet som er blant de laveste i landet. Det skapes flere jobber og næringslivet har behov for arbeidskraft. Samtidig har ni fylker i Norge lavere verdiskapning enn det Finnmark har. Finnmark har viktige mineralforekomster, oljeressurser i Barentshavet, gode muligheter for havbruk og økende turisme.

Vi har foreslått å fjerne tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms. Ikke for å hevne oss, som Senterungdommen hevder, men nettopp fordi det går så bra i Finnmark. Både Finnmark og Nord-Troms har utfordringer med fraflytting og mangel på arbeidskraft. Det kan flere fylker kjenne seg igjen i, uten at de har de samme fordelene som i tiltakssonen.

Annonse

Det er riktignok flere fylker som har differensiert arbeidsgiveravgift, men det er kun Finnmark og Nord-Troms som har en arbeidsgiveravgift på null prosent. I tillegg har de andre virkemidler i tiltakssonen, som lavere personskatt.

Når det går så mye bedre med Finnmark over mange år, mener vi de nesten tre milliarder kronene kan brukes på andre ting. Eventuelt kan vi la være å bruke dem, og forsøke å forhindre at statsbudsjettet ekspanderer år etter år.

Dette er det vi har foreslått. Det betyr ikke at vi ikke har andre forslag for det nordligste fylket vårt, eller at vi ikke respekterer at Finnmark også har utfordringer.

Det er viktig å ha en ordentlig politisk debatt om hva vi skal bruke pengene våre på, og det er bra at Senterungdommen melder seg på i debatten.

Men da bør Senterungdommen bruke tiden sin på nettopp å debattere politiske forslag i stedet for å komme med konspirasjonsteorier om Unge Høyre.

Neste artikkel

Norske bier trues av EU-regler