Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjøtt må dyrkes i laboratorier

Kjøtt: Labdyrket kjøtt bør subsidieres, skriver innsenderen. Foto: Wavebreak / Mostphotos
Kjøtt: Labdyrket kjøtt bør subsidieres, skriver innsenderen. Foto: Wavebreak / Mostphotos

Verdens befolkning og behov for mat øker raskt. Samtidig er utviklingen av antibiotikaresistens et økende problem, som i sin tur kan føre til flere helsekomplikasjoner og høyere dødelighet i forbindelse med infeksjoner.

Dessuten må verden gjennomføre betydelige kutt i klimagassutslippene og stoppe reduksjonen av villmarken, som truer det biologiske mangfoldet. Disse utfordringene og alvoret deres anerkjennes blant annet av FNs bærekraftsmål.

Dagens matproduksjon er ikke bærekraftig. Det er tvingende nødvendig å utforske radikale svar på hvordan vi skal forsyne verden med mat fremover og hvordan vi skal løse tilstøtende utfordringer. Et slikt svar kan være kjøtt som dyrkes i laboratorier. Den første labdyrkede hamburgeren ble spist i London allerede i 2013. Aktører i USA og Nederland mener at labdyrkede kjøttprodukter kan komme på markedet i løpet av få år.

Allerede i 1931 skrev forfatteren og senere britisk statsminister Winston Churchill at «We shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat the breast or wing, by growing these parts separately under a suitable medium.»

Labdyrket kjøtt medfører potensielt store fordeler i forhold til konvensjonelt landbruk med tanke på klima, dyrevelferd, villmark, ressursbruk og helse:

• Langt mindre utslipp i forbindelse med produksjonen.

• Langt mindre behov for jordbruksareal, vann og levende dyr.

• Null behov for antibiotika og vekstfremmende hormoner.

• Produktene kan produseres sunnere med tilsatt omega-3, aminosyrer og vitaminer.

Annonse

Nordmenns forbruk av storfekjøtt krever alene mer fulldyrket landbruksareal enn det samlede forbruket av korn, frukt, grønnsaker og andre planteprodukter gjør. Kjøttkonsumet legger også beslag på store landbruksarealer og ressurser i resten av verden. Norge og verden bør derfor bytte ut forbruket sitt av konvensjonelle kjøttprodukter med labdyrkede kjøttprodukter.

For å oppnå dette, vil det være sentralt å legge til rette for at labdyrkede kjøttprodukter kan komme på markedet så raskt og smertefritt som mulig, at de kan produseres effektivt og i stor skala, samt at forbrukerne velger disse produktene på bekostning av konvensjonelle produkter.

• Les også: – Kunstig kjøtt vil koste 10 til 20 kroner kiloen

Det kan være nødvendig med drastiske endringer med tanke på hvordan matproduksjonen finansieres i dag. Den konvensjonelle kjøttindustrien kan bli nødt til å si farvel til økonomiske og konkurransemessige fordeler.

Nærmere bestemt kan aktuelle tiltak være å innføre redusert importtoll for kjøtt som er dyrket i utenlandske laboratorier og subsidiere labdyrket kjøtt i Norge.

Samtidig vil det være naturlig å redusere subsidiene til konvensjonell kjøttproduksjon for å gjøre labdyrket kjøtt konkurransedyktig. Dessuten må midler fra Omsetningsrådet til informasjons- og reklamevirksomhet omfordeles til slik virksomhet for labdyrkede kjøttprodukter. For å nevne noen mulige tiltak.

Målet må være en sunn, grønn og bærekraftig kjøttproduksjon.

Neste artikkel

Stadig fleire jobbar i jordbruk, skogsdrift og fiske