Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjerringer mot EU-strømmen

Kraftkabler: Tjener strømselgerne. Foto:Mariann Tvete.

Planene om norsk tilslutning til den tredje energimarkedspakken og dermed energiunionen til EU, blir framstilt som et grønt og vakkert prosjekt. Kraftkjerringer lar seg ikke lure.

Mer strømutveksling og prisharmonisering er EUs mål. Den femte friheten er bra for dem som tjener på å eksportere enda mer fornybar norsk kraft. For dem gir europeisk pris ekstra fortjeneste. For vanlige folk og for industrien betyr det at vi gradvis importerer en langt høyere strømpris. I verste fall kan det bety industridød i kommuner som er bygd rundt kraftforedlende industri. Miljømessig betyr økt kraftutveksling mer turbinkjøring og skader på artsmangfoldet i vassdragene. Og det betyr sløsing med verdifull kraft som følge av effekttap.

Derfor protesteres det på Sunndalsøra, i Høyanger, i Kristiansand, i Mo i Rana og på Odda. Død industri på disse stedene betyr også døde sentrum, nedlagte skoler og barnehager, fraflytting. Viktige kvinnearbeidsplasser forsvinner.

Vi krever at den norske regjering ikke lar energibyrået ACER overstyre norsk kraftpolitikk og forvaltningsorganer. Stortinget må bruke vetoretten mot Acer og tredje energimarkedspakke.

Annonse

Kvinnfolk vet betydningen av velferdstjenester og levende kommuner. De har blitt til etter langvarig kamp og på grunnlag av verdiskapningen som kraften fra fossefallene våre har muliggjort. Oljeinntektene kom først lenge etter at velferdsstaten var solid etablert.

For hundre år siden hadde vi framsynte politikere som sikret norsk eierskap og råderett over vannkraftressursene. I dag har vi politikere som i fullt alvor vil gi bort denne råderetten, om enn ikke eierskapet. Det er sånt om får oss til å gnistre. Kjerringer vil styre kraften vår selv.

Neste artikkel

Kvinne er kvinne verst