Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjekt med et urfolk i ermet

Paradokset med en knallhard reiselivssatsing i nord der et av trekkplastrene er å vise fram samisk tradisjoner, og en rovdyrpolitikk uten kontroll, provoserer meg kraftig.

En kongeørn reparerer et reir. Foto: John Lambela / Wikimedia Commons
En kongeørn reparerer et reir. Foto: John Lambela / Wikimedia Commons

Sommeren står for døren og turistene strømmer til Norge. Vi vil vise frem et blankpolert land og er klare for å tilrettelegge og hente ut verdiskaping fra reiselivet. Trendene forteller oss at stadig flere vil ha autentiske opplevelser basert på bærekraftige prinsipper. Da er det kjekt å ha et urfolk i ermet å vise frem.

Reiseliv i Nord-Norge har de seinere år eksplodert. I tillegg til flott natur, nordlys og fiske er også samisk kultur og tradisjoner gull verdt i reiselivsutvikling. Folk vil oppleve noe ekte, noe genuint, kombinert med aktiviteter.

Sterke kultur- og naturopplevelser står på ønskelista til mange. Mens du leser dette er antagelig en gruppe turister i ferd med å sjekke inn på hotell nord i Norge. De har gått gjennom lobbyen og kastet et blikk på skjermer der det vises flotte bilder av nordlys, rein, lavvo og kanskje en same i ei fin kofte.

Samtidig med at turistene inntar en bedre middag med kortreist bærekraftig reinkjøtt har reindrifta sin fylle hyre med å gjete flokken for rovdyr. En bestand av havørn totalt ute av kontroll er nærmest umulig å verge flokken mot. Simlene er nå i kalvingsområdene og mange kalver rekker knapt å bli født før ørn går til angrep.

Ørnebestand i Norge har økt voldsomt og avmaktsfølelsen til reineierne har vært stor stor- lenge. Som med de andre rovdyrene trengs en forvaltning av ørn. Og det må skje nå! Det er trist å høre statsråd Ola Elvestuen svare på spørsmål i Stortinget om forvaltning av ørn nylig. Han fremviser en total ignorering av reindriftas problemer med ørn.

Avstanden fra reinkalvene som nå hver dag blir tatt livet av, til Løvebakken i Oslo er lang i kilometer. Virkelighetsforståelsen mellom de som sitter på et kontor i Oslo til reindrifta som sanker døde kalver i flokken, er tydeligvis enda lenger.

Paradokset med en knallhard reiselivssatsing i nord der et av trekkplastrene er å vise fram samisk tradisjoner, og en rovdyrpolitikk uten kontroll, provoserer meg kraftig. Det gir en kvalm smak i munn av at det er kjekt å ha et urfolk i ermet å vise fram. Noe å skyve foran oss på store reklameplakater når vi har nytte av det, mens vi med den andre hånda lar ørn herje fritt.

Dette henger ikke i sammen og er totalt uakseptabelt. Senterpartiet fremmet i desember 2017 forslag om endringer i rovviltpolitikken i Stortinget. Dette ville blant annet gitt reindrifta mulighet til å ta ut havørn forut for skade i områder der det har vært dokumentert skade gjennom flere år. Ingen andre partier ville støtte dette.

Vårt samiske urfolk har en stor verdi for Norge som nasjon helt uavhengig av hvilken salgsverdi de har ovenfor gjeldende trender i turisme. Men kanskje er det sånn at flere gjennom reiselivet sin fascinasjon, kan bli mer oppmerksomme på, og se hvilke verdi det har å ha et urfolk som samer i landet vårt.

Hvis reiselivet kan gjøre oss alle mer stolte og opptatt av hvordan vi kan ivareta reindriftas livsgrunnlag og samisk tradisjoner, er det bra.

Mon tro om dette kan nå helt inn på kontorene i Oslo, der regjeringspartiene sitter med sitt byråkrati. Mon tro om det er turistenes krav til bærekraftsfokus, til lokal forankring og miljøhensyn, som kan være med å presse på for å gi reindrifta en bedre forvaltning av ørn og andre rovdyr? Det er lov å håpe.

Neste artikkel

Delingsforbudet svekker landbruket