Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kari Bay Haugen til minne

Æresmedlem: Kari Bay Haugen (i midten) da hun ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, her sammen med generalsekretær Olaf Godli og leder Merete Furuberg. Foto: NBS

Det er med stor sorg vi har mottatt det triste budskapet om at en av våre kjære æresmedlemmer, Kari Bay Haugen, har gått bort.

«Så trist! Ei fantastisk dame – så flott og raus! Et tap for landet», er noen av reaksjonene da den triste beskjeden ble kjent.

Flere har uttrykt at stemmen til Kari har fulgt dem gjennom oppveksten.

Kari Bay Haugen var gjennom svært mange år en anerkjent programleder i NRK. Hun produserte et stort antall radioprogrammer om norsk jord- og skogbruk, norsk natur og kultur og dagliglivet i norske bygder, blant annet gjennom "Landbrukshalvtimen" og "Naturens Verden".

Kari var formidleren av det ekte livet i Bygde-Norge; både med egne ord, men kanskje aller mest gjennom dem hun intervjuet. Best var Kari da hun møtte menneskene på bygdene. Kari var folkelig. Hun så det store i det lille. Hun fikk folk til å glemme seg selv, åpne seg og prate som om de satt på peiskrakken og pratet med bestemor.

Kari Bay Haugen formidlet politikk, uten å prate direkte om det. Slik har hun påvirket og betydd mye for kampen om levende bygder. Kari var en skarp iakttaker av utviklingen i Bygde-Norge og hun formidlet det på en lun, presis og tydelig måte. Kari skal ha mye av æren for at støtten til norsk landbruk er så stor som den er.

Annonse

Hun videreførte sitt engasjement for verdiene i norsk kultur og norsk landbruk også etter nådd pensjonsalder. Dette gjorde hun blant annet gjennom arbeid for Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) på mange måter. Uvurderlig er de dugnadstimene hun la ned i arbeidet knyttet til organisering og gjennomføring av NBS sitt 100-årsjubileum. Engasjementet hennes for landbruks- og bygdepolitikken var sterkt og levende.

Det var blant annet Karis mangeårige virke som programleder i NRK og hennes utallige timer med dugnadsarbeid for Norsk Bonde- og Småbrukarlag i forbindelse med 100-års jubileet i 2013, som var grunnlaget for at Kari Bay Haugen ble utnevnt til organisasjonens æresmedlem.

Hun vil bli dypt savnet!

Vi lyser fred over Kari Bay Haugens minne!

Neste artikkel

Forslag om strengt krav til økt kraftfôrpris ble ikke vedtatt på Småbrukarlagets landsmøte