Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kåre Årsvoll til minne

Planteekspert: Kåre Årsvoll. Foto: Jan Bryde-Erichsen

Kåre Årsvoll døde 13. desember, 81 år gammel. Arbeidet for norsk plantehelse har mistet en eminent forsker, en dyktig formidler og en verdsatt leder. Kåre var sentral i omleggingen av norsk planteproduksjon fra sprøyting etter kalenderen til bruk av plantevernmidler etter behov.

Kåre vokste opp på en gård i Sandnes kommune. Etter eksamen fra Norges landbrukshøgskole (NLH) studerte han soppsjukdommer på gulrot, vår viktigste grønnsakvekst. Forskningen resulterte i ny kunnskap om sjukdommer i åkeren og på lageret samt publisering av en ny plantepatogen art. Kåre ble i 1966 Dr. scient. ved NLH for dette arbeidet.

Det neste forskningsområdet for Kåre var vinterskader på engvekster. Han kartla soppene som dreper enggras fra nord til sør og fra fjell til lågland. Kåre utviklet metoder slik at norske planteforedlere kunne velge ut sorter med resistens mot overvintringssopper. For sin forskning på vinterskader ble Kåre i 1978 tildelt Dr. agric. graden ved NLH. I tolv år var han statskonsulent i plantevern i en periode da næringen lærte å bruke prognoser og varsling om fare for angrep som beslutningsstøtte. Som statskonsulent la Kåre stor vekt på opplæring av rådgiverne til norske plantedyrkere. De åtte åra Kåre var direktør i Statens plantevern var en tid med vekst i instituttet. Han var redaktør for jubileumsboken og ledet i 1991 feiringen av 100 års jubileet for arbeidet med norsk plantehelse.

Landbruksdepartementet (LD) bestemte at Statens plantevern og Statens forskningsstasjoner i landbruket skulle fusjonere, og Kåre ledet arbeidet med å bygge opp den nye organisasjonen. Han ble i 1995 den første direktøren i Planteforsk. Sine siste arbeidsår var Kåre seniorrådgiver innen plantehelse og en verdifull medarbeider i LD.

Annonse

Kåre var medlem i Rådet for plantevernmidler fra 1976 til 2003. Han ledet utviklingen av flere fem-årige handlingsplaner for redusert bruk av plantevernmidler, og de åra han arbeidet i LD hadde han ansvaret for evalueringen av handlingsplanene.

I ungdommen var Kåre blant landets beste turnere. Like til helsa svikta la han vekt på å holde seg i god fysisk form. Fra tidlig på 80 tallet var han aktiv sanger i Ås korforening. De gledet oss med korsang, blant annet som et årvisst innslag i 17. mai feiringen ved Falsen-støtta.

Vi minnes Kåre som en dyktig kollega og god leder. Våre tanker går til Signe, Knut, Guri og barnebarna.

Neste artikkel

Kvinne er kvinne verst