Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kaniner lider også i kulda

Kaniner er naturligvis ikke laget for å sitte i iskalde bur, og mange fryser og har det vondt nå i sprengkulda.

Trenger varme og plass: Kaniner er ikke laget for å sitte i iskalde bur.  Foto: Nerijus Juras / Mostphotos
Trenger varme og plass: Kaniner er ikke laget for å sitte i iskalde bur. Foto: Nerijus Juras / Mostphotos

For å ta seg av kaninene på en ansvarlig måte, må man sørge for at kaniner som bor utendørs har isolerte og oppvarmede hus, samt tilgang på en løpegård. Om man ikke kan tilby gode nok forhold utendørs må man la dyrene flytte inn.

Når man skal ta vare på dyr må man kjenne til artens naturlige levesett. Vi kan lære mye om hvordan dyr bør leve ved å se på deres ville slektninger, og kaniner vil beskytte seg mot kulde og hete ved å oppholde seg i underjordiske tunneler. I kaninenes opprinnelsesland Spania, vil det i tunnelsystemet alltid være en jevn og god temperatur, mens de samme dyrene får problemer når vi oppbevarer dem i bur og utsetter dem for vær og vind.

Kaniner som lever stillesittende liv i bur vil være utsatt for ulike ledd-, muskel- og skjelettlidelser. Kulde og trekk vil forverre tilstanden, føre til smerte og ubehag, og også øke risikoen for luftveisinfeksjoner. Gode boforhold er derfor avgjørende for kaninens helse og trivsel. Lune hus kan ha om lag sju varmegrader på vinteren. Da vil ikke temperaturendringen bli for stor når kaninene er i aktivitet i den tilhørende løpegården. Ekstra varme i huset er populært, og vil lindre en stiv og øm kropp.

Det er fire retningslinjer som må følges for å ha et godt utendørs kaninhold.

• Kaninene er sosiale dyr og skal ha selskap av minst en kaninvenn

• Kaninene må ha tilgang til et isolert, svakt temperert og lunt kaninhus

• Kaninene skal ha tilgang til en løpegård

Annonse

• Kaninene må alltid ha tilgang til høy og vann som ikke er frossent

Kaniner er et misforstått dyr, og oppbevaring av kanin i bur har tidligere blitt ansett som akseptabelt dyrehold. Det er derfor ikke merkelig at det fremdeles er utbredt i befolkningen, men vi ser heldigvis en positiv utvikling. Det tradisjonelle kaninholdet blir i større grad erstattet av moderne fagkunnskap og et ønske om å forstå og ta hensyn til dyrenes behov.

Kunnskap jeg og Norges Kaninforening har formidlet i bøker og artikler, er ikke lenger kontroversielt, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet gir nå tilsvarende informasjon. Det er positivt, da kunnskapen blir standardisert og når ut til flere.

I Mattilsynets veiledning om hold av kanin står det:

• Utendørs hold av kaniner stiller særlige krav til deg som dyreeier. En kanin som holdes ute må ha selskap av artsfrender, tilgang på en stor og rovdyrsikret løpegård og et lunt og tørt hus. Om vinteren kan det være nødvendig å varme opp huset for at kaninene skal ha det bra. Kaniner som holdes utendørs i små bur vil fryse om vinteren og er også utsatt for andre lidelser, som for eksempel benskjørhet og luftveislidelser. En kanin som sitter alene ute får heller ikke dekket sine sosiale behov.

Neste artikkel

Sykdomsutbrudd ved oppdrettsanlegg i Namsenfjorden