Julegaven fra Helgesen

Jakt: Ved å stoppe lisensjakta for ulv har miljøminister Vidar Helgesen igangsatt jakten på seg selv, skriver innsenderen. Foto: NTB scanpix
Jakt: Ved å stoppe lisensjakta for ulv har miljøminister Vidar Helgesen igangsatt jakten på seg selv, skriver innsenderen. Foto: NTB scanpix

Når Lovavdelingen i sin uttalelse starter med at «innledningsvis understreker vi at vi ikke har noen egen kunnskap om de faktiske forholdene klagebehandlingen skal bygge på». Er det mer enn tydelig at klima- og miljøministerens på forhånd har konkludert og etterlyser Lovavdelingens bekreftelse. Roviltnemdenes vedtak om jakt i de fire revirene bygger direkte på Stortingets siste rovdyrforlik hvor de ber regjeringen legge til rette for lisensjakt innenfor ulvesonen. Her setter Helgesen seg personlig over Stortingets vedtak og tar dermed en betydelig politisk risiko på vegne av den borgerlige regjeringen. I tillegg erkjenner klima- og miljødepartementet at de har mottatt bekreftelser fra forskerhold at den vedtatte kvoten for lisensjakt ikke er til fare for den skandinaviske ulvestammen. Antallet ulv i Skandinavia er nå langt over det antallet forskerne regner som nødvendig for å bevare en levedyktig bestand. Da er det i enda større grad uforståelig at Helgesen kjører ett sololøp med så stor risiko.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Staten anker dom om felling av ulveflokk