Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbruket skal videreutvikles

Jordbruk: Det skal være lønnsomt å produsere mat i Norge, skriver André N. Skjelstad. Foto: Ole Kirknes / Venstre
Jordbruk: Det skal være lønnsomt å produsere mat i Norge, skriver André N. Skjelstad. Foto: Ole Kirknes / Venstre

Jordbruk er en langsiktig næring som krever stabile rammevilkår. Det skal være lønnsomt å produsere mat i Norge. Det gir et aktivt jordbruk over hele landet som bidrar til trygg matproduksjon, med god plante- og dyrehelse og dyrevelferd. Bruk av jorda til å produsere mat er jordvern, og jeg ønsker å hindre irreversible endringer av matjord.

Det må tilrettelegges for et differensiert landbruk med variert bruksstruktur, og rekrutteringen må styrkes. Venstre vil at investeringsvirkemidlene brukes bevisst for å bidra til at det er et differensiert jordbruk og husdyr over hele landet.

Jordbruket skal øke verdiskapingen ved produksjon tilpasset klima, miljø og forbruk. Utdanning, rådgivning og forskning må styrkes og tilpasses klimaendringene, teknologiutviklingen og økt kunnskap. De fortrinn norsk avl, lavt forbruk av antibiotika og plantevernmidler, god dyrehelse og dyrevelferd og produksjon i små enheter gir, må bidra til økt verdiskaping.

Det må være en åpen og transparent markedsbalansering og produksjonsregulering slik at det er forståelse og aksept for at disse virkemidlene virker etter hensikten. Venstre og jeg ønsker forenklingstiltak av alle typer for næringsdrivende, men forenklinger i jordbruket må ikke gå på bekostning av formålet med ordningene.

Annonse

Satsingen som ble startet under Venstres statsråd Lars Sponheim for å styrke produksjon og foredling av lokalmat, har virket. Synergien mellom reiseliv, matkultur, helse, omsorg og øvrig entreprenørvirksomhet, og jordbruket bør forsterkes videre. Norge er en matnasjon med unike råvarer, dyktige yrkesutøvere og gründere. Våre gode produkter bør også kunne gi oss muligheter for salg utenfor Norges grenser.

Landbruket har en viktig plass i framtidens Norge. Jeg vil ha et innovativt, bærekraftig og miljøvennlig landbruk. Det må føres en klimapolitikk hvor distrikts- og landbrukspolitiske målsettinger ivaretas, basert på kunnskap og målbare tiltak, og forurensningen fra jordbruket må reduseres.

Jeg mener at frivillighetssektoren i Norge gir et viktig bidrag til norsk landbruk- og matkultur og er fornøyd med at tilskuddet til frivillige organisasjoner ble videreført i høstens budsjettforlik mellom Venstre, KrF og regjeringen. I tillegg er jeg fornøyd med at arbeidet med matglede og matkultur styrkes ved de nye matkultursentrene for barn og unge som er under etablering i Brumunddal og i Kristiansand. Det er noe jeg gjerne ønsker også i andre deler av landet.

Neste artikkel

Dette tjente landets tidligere landbruksministre