Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Johan C. Løken til minne

Gikk bort: Tidligere landbruksminister Johan C. Løken. Foto: Vidar Sandnes
Gikk bort: Tidligere landbruksminister Johan C. Løken. Foto: Vidar Sandnes

Det er med sorg og vemod vi har mottatt budskapet om at Johan C. Løken er død, 73 år gammel. Med dette har en kunnskapsrik, innsiktsfull, visjonær, handlekraftig og også meget omsorgsfull person, gått bort.

Johan C. Løken har satt betydelige spor etter seg i det norske samfunnet – som statsråd, som stortingsrepresentant og gjennom et stort antall verv og engasjement.

Løken omtalte gjerne seg selv som Johan C., og hadde en forventning til at andre også skulle kjenne ham ved fornavn. Og slik ble det – og slik var det.

Johan C. var gårdbruker og han utdannet seg som forstkandidat fra daværende Norges landbrukshøgskole i 1969. Han ble valgt inn på Stortinget i 1981 og høsten samme år ble Johan C. landbruksminister i Willochs første regjering.

Johan C gikk til verket som statsråd med en klar analytisk tilnærming, med klar tale og med nye visjoner for landbrukssektoren, ikke minst når det gjaldt eiendomslovgivningen. Gjennom dette utfordret han noen rådende oppfatninger i landbruket og bidro til debatter med ganske betydelig meningsbrytning.

Selv var Johan C. i ettertid særlig stolt av at inntektsmålet og den daværende inntektsopptrappingen for jordbruket ble formelt oppfylt i jordbruksavtalen i 1982, altså i hans periode.

Johan C. var hele livet stolt av å ha vært landbruksminister i perioden 1981-83. Han pleide av og til å si at det var enda gjevere å ha vært landbruksminister enn å faktisk være det. I en helt usedvanlig grad fulgte han også gjennom alle år med på det som skjedde i departementet og i landbrukssektoren.

Han var når som helst beredt til å gi råd og komme med synspunkter, og øse av sin kunnskap. Vi er mange som er takknemlige for den omsorg og den omtenksomheten som Johan C- viste oss.

Annonse

Johan C. har i langt over 30 år vært en betydelig bidragsyter til den landbrukspolitiske debatten i Norge, en av de aller fremste. Han var sterkt opptatt av skogbruket og av verdiskapingen i skogens verdikjeder. Han var opptatt av behovet for innovasjon og tok selv tidlig initiativ til å utvikle teknologi som treffsikkert kunne identifisere ugrasplanter, og slik redusere bruken av plantevernmidler.

I de senere årene tok Johan C. i særlig grad fatt i klimautfordringene. Inngangen og tilnærmingen var som sedvanlig basert på kunnskap, logikk og analyse. Det grunnleggende budskapet var at utgangspunktet måtte være naturens egen fotosyntese.

Johan C. understreket at landbruket, og ikke minst skogbruket, er en viktig del av løsningen på klimautfordringen – gjennom fotosyntesen og binding av CO2 og gjennom potensialet for lagring av karbon i skog, i jord, og i materialer og produkter.

Johan C. var en person med usedvanlig mye energi og engasjement. Ved siden av et stort antall andre verv påtok han seg også engasjement for Landbruks- og matdepartementet og for landbrukssektoren. Han var blant annet. styreleder i Norsk hestesenter, i planteforedlingsselskapet Graminor, i Det norske skogselskap og for Norsk skogbruksmuseum. I alle sammenhenger la han sin kraft i å utvikle, i å støtte og i å vise omsorg.

Med Johan C. Løkens bortgang har vi mistet en kraftfull stemme i samfunnsdebatten. Mange har også mistet en venn som det alltid var nyttig og meget trivelig å være sammen med.

På vegne av Landbruks- og matdepartementet lyser jeg fred over Johan C. Løkens minne.

Neste artikkel

– Med Høyres politikk kan dette virkelig lønne seg for bøndene