Meningsløst: Målet om en særnorsk ulvestamme. Foto: Creative Commons

Jeg har i flere innlegg etterlyst hvor i Bernkonvensjonen det står noe om våre forpliktelser i henhold til ulv? Nå sist i mitt åpne brev til Ola Elvestuen. Men jet får ingen svar. Jeg har også flere ganger henvist til hva ekspedisjonsjef Erik Lykke, som var med og framforhandlet Bernkonvensjonen, uttalte til Afteposten 30. januar 2004, og gjentar det her: «Bernkonvensjonen om beskyttelse av de truede artenes livsbetingelser, som undertegnede var med å forhandlet fram, sier at før myndighetene gjeninnfører en art, må de forsikre seg om at forholdene ligger til rette for dette. Biologisk sett gir det ingen mening å ha ei målsetting om en levedyktig bestand av ulv i Norge.»

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Spis brunost og yoghurt - med god samvittighet