Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja til veivedlikehold

Bedre veier gir oss en bedre hverdag. Nettopp derfor har vi i regjering økt bevilgningene til veiformål kraftig.

Fylkesveier: Bør rustes opp. Foto: Siri Juell Rasmussen

I 2018 bevilger vi over 10.000 millioner kroner mer til veiformål enn i 2013. Mer til å bygge ny vei, mer til å vedlikeholde det vi har. Nettopp derfor blir det både meningsløst og historieløst når Senterpartiet i leserbrev kritiserer utviklingen på veinettet. Da Sp sist styrte forfalt både riksveier og fylkesveier - vedlikeholdsetterslepet økte. Nå har vi doblet bevilgning til vedlikehold og fornying av riksveiene. Vedlikeholdsetterslepet går ned for fjerde år på rad. Det er ingen grunn til å savne rødgrønt forfall. Men det er riktig at fylkesveiene fortsatt forfaller i enkelte fylker. Det skjer til tross for at kommuneøkonomien er den beste på over 20 år. Men man burde ikke bli overrasket over at fylker styrt av Senterpartiet opplever forfall på veiene – de gjorde akkurat det samme med riksveiene da de styrte samferdselsdepartementet i åtte år. Og jeg tror faktisk innbyggerne husker det. Men kanskje nettopp derfor er Senterpartiets freidige leserbrev desto mer oppsiktsvekkende.

Annonse

Når Senterpartiet beklager seg over at det er etterslep på veivedlikehold, så virker det ikke som at de forstår hva ordet "etterslep" betyr. Det er jo nettopp manglende vedlikehold fra tidligere tider som gjør at vi nå har et etterslep. Senterpartiet forsøker gi Frp skylden for deres egne forsømmelser. Dersom vi nå hadde opplevd økende forfall så ville selvsagt Senterpartiets kritikk vært riktig. Men når forfallet går ned, så er Senterpartiets leserbrev rett og slett useriøst.

Jeg er dog helt enig i at fylkesveiene bør rustes opp. Til neste høst er det lokalvalg. Fylkespolitikerne står til valg. Mitt råd er klart – se hva regjeringen har fått til på riksveiene og sørg for samme partifarge styrer fylkesveiene.

Neste artikkel

Dale: – For togsikkerheten vil jernbanepakken medføre et styrket regelverk