Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja til fortsatt akuttkirurgi i Odda

Akutt: Demonstrasjon til støtte for akuttfunksjonene i Odda. Foto: Siri Juell Rasmussen
Akutt: Demonstrasjon til støtte for akuttfunksjonene i Odda. Foto: Siri Juell Rasmussen

Styret i Helse Vest har vedtatt nedleggelse av akuttkirurgien i Odda. Men saken er ikke endelig avgjort, nå er det regjeringen og statsråd Høie som avgjør.

KrF har allerede fremmet forslag i Stortinget der vi ber regjeringen sikre akuttkirurgisk beredskap ved flere lokalsykehus, herunder Odda. Dette skal behandles i Stortinget 15. mai.

KrF mener en nedlegging av akuttkirurgien i Odda er å svekke Odda som sykehus, og man svekker akuttberedskapen og samfunnssikkerheten i indre deler av Hardanger og Røldalområdet. Vi tror det vil ha stor betydning for hele lokalsamfunnet i Odda og omegn.

Annonse

Stortinget ba om, da helse og sykehusplanen ble vedtatt, at de scenariene som var beskrevet med navngitte sykehus ikke skulle være førende for de lokale eller regionale utviklingsplanene som skal gjennomføres. Nå ser vi at det ene sykehuset etter det andre som var nevnt med navns nevnelse lever et farlig liv, og flere av dem har fått vedtak om nedleggelse av akuttkirurgien. Jeg mener som flertallet i arbeidsgruppen at dette får alvorlige konsekvenser. Sykehuset i Odda blir svekket, ja i realiteten lagt ned. Man mister en kjernefunksjon som er viktig for hele sykehuset. Det får betydning for turnustjenesten til legene, som igjen vil ha betydning for rekruttering av nye folk.

Vi frykter at nedlegging vil gi svekket trygghet ved at befolkningen får et dårligere akuttilbud enn resten av landet. Det er ikke noe vi kan forsvare. KrF utfordrer de andre partiene: Støtt vårt forslag og bli med på å opprettholde akuttkirurgien ved Odda!

Neste artikkel

De har én representant – nå seiler det nye bondepartiet opp til å bli blant de største i Nederland