Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja til felles europeisk arbeidstilsyn

På tvers av grenser: Et koordinert arbeidstilsyn i Europa vil kunne styrke arbeidstakeres rettigheter, skriver innsenderen. Foto: Sved Oliver / Mostphotos

Europakommisjonen har lansert forslag om å opprette et felles europeisk arbeidstilsyn. Dette er en svært interessant tanke som kan styrke arbeidstakeres rettigheter på tvers av landegrensene.

Det var Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker som i fjor lanserte ideen om et felles europeisk arbeidstilsyn. Det pågår nå en åpen konsultasjonsrunde, og kommisjonen vil utarbeide et konkret forslag i løpet av inneværende halvår.

Et koordinert arbeidstilsyn i Europa vil kunne styrke arbeidstakeres rettigheter på tvers av landegrensene. Det kan bidra til å heve standarden når det gjelder for eksempel medbestemmelse, likelønn og HMS-relaterte forhold. For norske arbeidstakere vil det være relevant i forbindelse med utstasjonering, praksisplasser, utleie og liknende.

Systematisk koordinering og deling av informasjon på europeisk nivå, vil gi bedre samlet oversikt på mange områder i arbeidslivet. Dette vil gjøre oss bedre i stand til å sette inn ressurser der det trengs. Ett eksempel er den stadig mer avanserte arbeidslivskriminaliteten og bruken av svart arbeidskraft. Kampen mot lysskye virksomheter som utnytter arbeidstakere på det groveste må styrkes.

Annonse

Et felles europeisk arbeidstilsyn må organiseres slik at det blir en styrke for alle. Det er viktig å understreke at det ikke må bidra til å trekke noen lands rettigheter nedover. Hensikten må være å etablere et smidig tilsyn som jobber målrettet for et ryddig og rettferdig arbeidsliv, uten unødvendig byråkrati. Her ligger det selvsagt utfordringer, men også store muligheter!

Utspillet til president Jean-Claude Juncker omfattet også forslag om innføring av europeisk personnummer til hver og en av oss. Det er en sprek tanke som sikkert trenger litt modning hos de fleste. Men kanskje er nettopp dette en nøkkel til enklere identifisering, økt sikkerhet og bedre ivaretakelse av individers rettigheter – både i og utenfor arbeidslivet.

Negotia følger denne saken med stor interesse, og vil bidra med innspill på aktuelle arenaer. Jeg vil også oppfordre regjeringen til å bruke fagforeningenes kompetanse i denne prosessen. Med vårt partipolitisk uavhengige ståsted er vi i Negotia klare til å bidra når som helst.

Neste artikkel

Massivt nei til brexit-avtalen