Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja til dyre- og naturvennlige løsninger

Ulven er på rødlista, og vi har en moralsk og juridisk plikt til å sørge for at den kommer seg vekk derfra. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Ulven er på rødlista, og vi har en moralsk og juridisk plikt til å sørge for at den kommer seg vekk derfra. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kåre Holmen gjentar sin påstand om at jakt er nødvendig i Nationen 10.4. Men i Norge i 2017 er verken jakt eller det å spise dyr nødvendig for overlevelse eller for å kunne spise godt, variert og næringsrikt. FN påpeker også at overgangen til et hovedsakelig plantebasert kosthold er helt nødvendig for å kunne mette jordens befolkning på bærekraftig måte fremover.

Som vi allerede har påpekt til Holmen er det heller ikke nødvendig for naturens del å «reguleres» av mennesker: Det er ikke i uberørte naturområder man ser problemer med den økologiske balansen.

Det stemmer at ulven ikke er en truet art globalt, men den norske bestanden er kritisk truet. Slik sett er ulven i akkurat samme situasjon som fjellreven. Ettersom ulvene er en naturlig del av norsk fauna, har vi både en moralsk og en juridisk plikt til å sørge for at bestanden kommer seg vekk fra rødlista.

Dersom mange land hadde behandlet sine rovdyrbestander slik vi behandler våre, hadde disse artene raskt blitt truet også globalt. I en tid hvor naturmangfoldet minsker i rekordfart, må vi alle ta et ansvar for å sikre en fortsatt levende natur.

Annonse

Holmen etterspør løsningsorientert dialog. Det takker Noah ja til. Å ta til geværet er verken en dyrevennlig, naturvennlig eller effektiv måte å løse konfliktene mellom de som ønsker og de som ikke ønsker rovdyr i Norge.

Forskning viser at skyting faktisk øker konfliktnivået heller enn å dempe det. Innovasjon som anretninger som virker avskrekkende på rovdyr (f.eks. blinkende lys rundt innmarksbeite), og opplæring i riktig og konfliktdempende adferd overfor rovdyr (f.eks. ikke lokke dem til menneskelig bebyggelse ved å ha slakteavfall liggende nær hus) er derimot eksempler på reelle tiltak som beskytter både rovdyrene og tamdyrene.

Noah mener kunnskap om rovdyrenes adferd, økt respekt for de ville dyrene vi deler naturen med og villighet til å diskutere og å satse på ikke-dødelige konfliktdempende tiltak er den beste løsningen, både for menneskene og rovdyrene.

Neste artikkel

EU-parlamentet opnar for meir uttak av rovdyr