Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen venter med barn, Toppe!

Skremmer: Kjersti Toppe mangler belegg, skriver Innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Skremmer: Kjersti Toppe mangler belegg, skriver Innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det er trygt å føde i Norge. Kjersti Toppe gjentar skremselspropagandaen om barselomsorgen, og samtidig antyder at dette er grunnen til at kvinner venter lenger med å få barn, Det er et oppsiktsvekkende lavt debattnivå fra en stortingsrepresentant.

Mange av oss har fått med oss SSBs ferske statistikk om at det i 2017 ble født 2 300 færre barn enn i 2016, noe som gav et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne. Det færre har fått med seg er at fruktbarhetstallene for menn er enda lavere. Det er derimot ingen forskning som tyder på at barselomsorgen er årsaken til at man venter lenger.

8. mars skrev jordmødrene ved Kvinneklinikken i Bergen et svar i Bergens Tidene som imøtegikk en del av påstandene som har versert den siste tiden. Her forteller de om hvordan barselomsorgen har gått fra å være sykehusets helsetjeneste, til å være pasientens helsetjeneste. Formålet med endringene har vært å skape et bedre tilbud til den nye familien, og at tilbudet skal være tilpasset den enkelte. Det som er faglig forsvarlig for en familie, er ikke riktig for alle, og helsesystemet må tilpasse seg dette. Jeg anbefaler Toppe å lese dette innlegget.

For det går veldig bra med kvinner som blir sendt tidlig hjem etter fødsel. Det er heller ikke det beste for alle å bli liggende lenge på et sykehus. Mange ønsker å komme hjem til trygge omgivelser. Omorganiseringen av Kvinneklinikken i Bergen skal gjennomføres slik at omsorgen i større grad bygges opp rundt mor, barn og familien. Eller som jordmødrene der skriver: «Den nybakte familien skal få være i ro, og helsepersonellet skal komme til dem og ikke omvendt.»

Annonse

Det er heller ikke innsatsstyrt finansiering som gjør at man venter lenger med å få barn. Senterpartiets forslag om å redusere den delen av budsjettet som er basert på aktivitetsnivået til sykehuset, eller «innsatsstyrt finansiering» som det kalles, vil svekke sykehusfinanseringen. Det betyr at en mindre del av sykehusenes budsjett er tilpasset sykehusets behov. Derfor er det absurd når Toppe beskylder Høyre for å ville kutte i liggetid av økonomiske hensyn.

Tvert imot vil innsatsstyrt finansiering fange opp variasjoner i antall fødsler mellom sykehus, og sørge for at regionene får midler tilpasset sitt aktivitetsnivå. Så mener vi alle at det skal vises respekt for barselkvinner. Det betyr at debatten må holdes på et saklig nivå, men det betyr også at barselkvinner fortjener at hvor lenge de skal få ligge på sykehus er en faglig vurdering – og ikke opp til Stortinget.

Neste artikkel

Kommunene opprettholder barnefattigdom