Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen sauerase kan slippe unna en ulv

Treige?: Norske sauer i utmark. Foto: Hilde Lysengen Havro
Treige?: Norske sauer i utmark. Foto: Hilde Lysengen Havro

Leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, Øyvind Solum, mener at norske saueraser er trege. Han etterlyser raser som kan stikke av når gråbein kommer.

Det finnes forebyggende tiltak mot rovvilt. Gjetere og tilsyn, gjerder med og uten strøm er noen. Felles for disse tiltakene er det faktum at de ikke har særlig virkning. Det er nesten inntil umulig å forebygge angrep på bufe.

I Hurdal og Gran har det de siste ukene nesten vært mer folk enn fe i skogen. På tross av jakt og ekstra tilsyn kommer ulvene tilbake og skader beitedyr.

El-gjerder er testet ut, de har ikke ønsket effekt. Derfor har man nå endret navnet fra «rovviltsikre» til «rovviltavvisende hegn». Kostnader ved tilsyn og hegn vil knekke enhver beitebrukers økonomi.

Det er trist at lederen i nemnda ikke besitter kunnskap om saken. Han antyder at enkelte raser som har løpsevner utover det vanlige og det er disse vi må avle på. Jeg kan av egen erfaring påstå at ulvens herjinger ikke påvirkes av saueraser. Norsk kvit sau, dala eller spælsau – ulver tar det de finner.

Annonse

Det finnes ingen sauerase på vår klode som kan slippe unna en ulv. Ulv tar hjort, elg og annet smått og godt. Et lam, en kalv, sau eller ku, er lett bytte. Er det slik at lederen i nemnda ønsker sauer på størrelse med elg? Ser han for seg en sau som kan løpe som hjort? Er det slik at han nå er tilhenger av ekstrem genmodifisering i saueavlen? Beitenæringen er mer enn villig til å prøve det meste, men sau à la moskus er latterlig.

Merete Furuberg i Småbrukarlaget reagerer kraftig på rovviltnemndleder Øyvind Solums utspill om at andre saueraser enn den vanligste i Norge, vil ha bedre sjanse mot ulven.

Lederen i nemnda antyder at det er beitedyrene som må ta ansvar for det som nå skjer i våre skoger. Det er å snu saken på hode. Det vil bli vrient for en næring og forholde seg til en nemndsleder som mangler forstand. Når en politiker med et sentralt verv innen rovdyrpolitikken kommer med slikt – har MDG og lederen i nemnda diskvalifisert seg selv fra videre debatt.

Det er i seg selv konfliktskapende, det var kanskje formålet med utspillet.

Neste artikkel

Avlyser jamstilling i næringar som ikkje tar reguleringsgrep