Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen kirurger, ingen akuttkirurgi

Mangel: Det blir for få kirurger kirurger ved sykehusene i fremtiden, skriver John Christian Glent. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Mangel: Det blir for få kirurger kirurger ved sykehusene i fremtiden, skriver John Christian Glent. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Det siste året har bredden i norsk kirurgi advart mot en fremtidig mangel på akuttkirurger. Vi vil ikke klare å utdanne tilstrekkelig med akuttkirurger til å kunne opprettholde det akuttkirurgiske tilbudet vi har i dag. Derfor har Forening for Unge Norske Kirurger, Norsk Kirurgisk Forening, Norsk Gastrokirurgisk Forening m.fl., ønsket at det opprettes en ny spesialitet i generell akuttkirurgi.

Vår bekymring og vårt forslag ble anerkjent av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Forslaget om ny spesialitet i generell akuttkirurgi ble fremmet for Stortinget 15. mai. Dessverre valgte regjeringspartiene sammen med Venstre å stemme imot dette forslaget. Hvorfor?

Regjeringen har i sittende periode lagt frem Nasjonal helse- og sykehusplan, som legger til grunn at om lag 25 små og mellomstore sykehus skal ha akuttkirurgisk funksjon i fremtiden. Tar man med de større regionsykehusene og universitetssykehusene er det ca. 45 sykehus som skal tilby akuttkirurgi på landsbasis. Det siste året har ny spesialistutdanning for leger begynt å ta form, og det er nå klart hva slags kompetanse fremtidens kirurger vil inneha.

Tidligere har generellkirurgene vært den vaktbærende spesialiteten rundt om i norske sykehus. Det er i dag 1720 autoriserte generellkirurger i Norge. Med ny spesialistutdanning er spesialiteten i generellkirurgi tatt vekk. Akuttkirurgien er bred, og favner alt fra sår og småskader til større traumer. I all vesentlighet er det de mindre, enklere, prosedyrene som dominerer. Blindtarmsbetennelse, galleblærebetennelse, hemoroider, inngrodde negler, tarmslyng osv.

• Antallet sykehus med akuttkirurgi må kuttes kraftig, mener Inge Glambek, leder i Norsk kirurgisk forening.

Med ny spesialistutdanning for leger vil det kun være mage-tarm-kirurgene (gastrokirurgene) som vil ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne ta seg av de akuttkirurgiske pasientene. Problemet er at gastrokirurgi er en spesialitet som etter hvert er meget spisset inn mot kreftkirurgien. Utdannelsen i gastrokirurgi er lang, og vi utdanner altfor få. Til sammenlikning er det i dag 341 autoriserte gastrokirurger i Norge.

Annonse

Det er ikke en bekymring, men en sannhet at vi i fremtiden kommer til å mangle akuttkirurger ved norske sykehus. Da kan vi enten legge ned akuttkirurgien rundt om i landet eller importere kirurger fra utlandet. Det er ikke bare de små og mellomstore sykehusene som kommer til å ha et behov for akuttkirurger. For å sikre effektiv drift ved våre største sykehus er de avhengige av kirurger med breddekompetanse. Også Forsvaret, Røde Kors, Leger uten grenser m.f. er avhengig av akuttkirurger.

• Les også: Bent Høie forutsetter at akuttsykehusene får kompetente kirurger

Så hvorfor velger regjeringspartiene og Venstre å ignorere en så tydelig advarsel fra fagmiljøene? Alle tre partiene påpeker viktigheten av å lytte til fagmiljøene. De har selv argumentert for - og vunnet gjennom med - en spesialitet i akutt- og mottaksmedisin, hvor argumentene disse partiene fremmet er de samme som vi løfter frem for akuttkirurgien.

Bortfallet av generellkirurgi brukes allerede som at argument for å legge ned akuttkirurgi ved noen av landets sykehus. De mindre sykehusene er ofte de beste stedene for å utdanne kirurger tidlig i karrieren. Når disse mindre sykehusene forsvinner mister vi utdanningsplasser som igjen snevrer flaskehalsen i den kirurgiske utdanning.

Venstre, Høyre og Frp må holdes ansvarlige for sitt valg i Stortinget 15. mai. De skal nå gå inn i valgkampen, reise rundt til alle deler av Kongeriket og love at ingen skal ta akuttkirurgien fra lokalsykehuset. Dette løftet har de allerede brutt. Ingen kirurger, ingen akuttkirurgi.

Neste artikkel

Den besværlige ammekua