Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke tilbudt erstatning

Feil pris i Nationens leder.

Nationens lederartikkel 30. juli omhandler et mulig grunnerverv fra bonde Ingjerd Loe i forbindelse med planene for utvikling av linja mellom Gulskogen og Hokksund på Sørlandsbanen.

Annonse

Lederartikkelen gir inntrykk av at Bane NOR har tilbudt Loe 1000 kroner pr kvadratmeter for jorda. Dette er ikke riktig og gir et fullstendig galt bilde av hvilke priser som er aktuelle ved avståelse av grunn til infrastrukturformål. Dersom landbruksjord må innløses, vil det skje etter satser som er fastsatt av staten og som Bane NOR er pliktig til å følge.

Bane NOR utarbeider nå et forslag til kommunedelplan for et fremtidig dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund. På dette nivå i prosessen er det ikke valgt trasè, og det er heller ikke klart hvor mye jordbruksareal som må innløses hvis jernbanen skal gå over Ingjerd Loes eiendom. I dag er det anslått at 250 dekar må innløses, men Bane NOR jobber for å redusere dette tallet ytterligere.

I lederartikkelen heter det at; «det tross alt finnes viktigere ting i verden enn å redusere reisetiden på en lokaltrekning med noen minutter». Hensikten med denne utbyggingen er ikke primært å redusere reisetiden, men å øke kapasiteten på en overbelastet strekning slik at man kan doble antall avganger gjennom Eikerbygdene og dermed gi folk et langt bedre togtilbud i fremtida.

Neste artikkel

EU-bøndene fryktar karbonlekkasje