Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke til å stole på

Svar til Synnøve Magnussen ang. Fylkessammenslåing og rovdyr 6/9-18.

Rovdyr: Ulv i Bjørneparken i Flå. Foto: Paul Kleiven/NTB scanpix

Du har helt rett i at regjeringen ikke er til å stole på. Du skriver at det har vært den blodigste sommeren, men dette er kun i distriktene hvor streifulv har kommet fra Sverige.

Det kunne vært langt mindre blodig om de elgjaktende ulveflokkene hadde fått fortsatt å eksistere, for de tok aldri sau. Men elgjegerne ville det annerledes, og skogsbaronene, så derfor ble ulveflokkene drept og streifulvene fikk fritt leide over grensa.

Annonse

Du skriver om sauer som blir stresset og pint til døde. Og du nevner også dyrevelferd på beite. Det er frustrerende å lese innlegg fra folk som ikke holder seg oppdaterte, når til og med mattilsynet har begynt å reagere på det store antallet svinn i utmarka.

Det dør over 40 dyr i timen i den korte beitesesongen, nesten ett dyr i minuttet, og enda vet vi at det er et stort mørketall, ikke alle gidder å rapportere svinn fra utmarksbeite. Rovdyr tar ifølge forskerne kun 7-10 prosent av svinnet, men likevel er du bekymret for ulv, det rovdyret som tar minst. Sjekk «overskuddsdreping.»

Jeg stoler ikke på regjeringen når det gjelder å verne naturen og rovdyrene, heller ikke at regjeringen vil begrense både sauenæringas overproduksjon eller griseoverfloden. Nødløsninger som å dumpe sauekjøttet til Afghanistan eller å selge billig til pelsindustrien er IKKE i samsvar med hva flertallet syns er ok i Norge, så vi er enige, Synnøve Magnussen: Ikke stol på regjeringen. De jobber ikke for folket som ønsker en sunn natur med god dyrevelferd.

Neste artikkel

Miljødepartementet reagerer sterkt på utspill fra Bondelaget: – Det er helt feil