Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke ta livet av reindrifta i Nordland

Rein: Det er viktig at nye generasjoner kommer inn i reindrifta, skriver innsenderen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Rein: Det er viktig at nye generasjoner kommer inn i reindrifta, skriver innsenderen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen har ingen forståelse for reindrifta i Nordland. Situasjonen er prekær og tapstallene er en katastrofe, tilgangen til kalv etter tap er nede i under 40 prosent. Dagens regjerings politikk er nå i ferd med å ta livet av nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk reindrift.

Det er oppsiktsvekkende at staten ved ministeren er i ferd med å ofre en urbefolknings næring til fordel for rovviltbestander som i Nordland er for høye. Stortinget har vedtatt den todelte målsettinga som er tydelig på at det skal være mulig å drive med beitedyr. Men det blir ikke fulgt opp av miljøvernministeren. Vi opplever i dag at Nordland har det høyeste tapet på kalv i hele Norge. Samtidig har Nordland blant de høyeste slaktevektene i Norge. Det sier litt om potensialet og er en klar dokumentasjon på den gode beitekvaliteten i Nordland.

Problemene reindrifta har med rovvilt er langt større en problemene næringa har med påkjørsler på jernbanen. Den Norske stat bør ha et særlig ansvar for at vi har samisk reindrift også i Nordlands langstrakte og smale fylke. Dette er en viktig kulturbærer innenfor den samiske kulturen.

Nye generasjoner kommer inn i næringa og det er avgjørende viktig. Bare i Saltfjellet reinbeitedistrikt er det nå de siste årene kommet inn flere ungdommer som har overtatt driftsenhetene. De har familier og barn og ønsker å satse videre på det som deres forferde møysommelig har bygget opp.

Annonse

Jeg må spørre meg om hvordan kan Norge som nasjon føre en slik politikk mot samisk reindrift. Det er for oss en berikelse og vi ønsker sterkt å legge til rette for næringa i Nordland.

Jeg kommer til å arbeide videre for næringa og jeg mener befolkninga i Nordland også støtter opp, men det er viktig å få fram at denne utviklinga går vi rett og slett ikke med på i Nordland.

Uavhengig av hvem som styrer dette landet kommer ikke jeg til å godta at vi skal ta livet av en næring som produserer kvalitetsmat i et av Norges beste beitefylker. Det er rett og slett en skam hvordan vi behandler den samiske reindrifta som virkelig sliter i hele Nordland.

Neste artikkel

Offentlige innkjøp kan øke bærekraft og sjølforsyning