Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke bare en svane

Mer enn en fugl, for svingende: Den nå avdøde svanen Havnesjefen (ikke avbildet) er et ikon, skriver leserbrevforfatteren. Foto: Torstein Bøe / NTB Scanpix
Mer enn en fugl, for svingende: Den nå avdøde svanen Havnesjefen (ikke avbildet) er et ikon, skriver leserbrevforfatteren. Foto: Torstein Bøe / NTB Scanpix

"Det er en fugl, for svingende", skriver Kato Nykvist i en kommentar til saken om svanen Havnesjefen som ble avlivet av Os kommune. Det er helt feil – denne saken handler om mye mer enn en fugl.

I tillegg til å være en maskot i Os, er Havnesjefen blitt et symbol på en naturfjern holdning til ville dyr, en utbredt intoleranse for det mest naturlige av alt – fugler og dyr i vårt nærmiljø. Med våpen i hånd baner vi vei for oss selv og våre interesser.

Enten det er svaner som forsvarer sitt revir og sin familie, gjess som passer på ungene sine på ei strand, måkeforeldre som desperat prøver å holde mennesker og rovdyr unna de hjelpeløse ungene på bakken, eller kråker som hakker i bakken på ei golfbane – intoleransen for deres naturlige adferd blir stadig tydeligere. Dyrene skal ikke høres eller merkes, verken i byen, ved sjøen, på hytta eller på fjellet. Nå klages det også på kubjøller og kumøkk i hytteområder.

Det som begynte som en kamp for å redde en enkelt svane vokste til å bli en folkebevegelse og en kamp for alle dyr – for deres rett til å utøve naturlig adferd, beskytte sine unger og drive naturlig næringssøk, og en kamp for en mer rettferdig behandling av dem. Måker hetses for sin sult og for at de hekker i nye områder, selv om det er vi som har påført dem sult og tvunget dem bort fra deres opprinnelige hekkeområder med vårt overfiske. Svanen i Os var blitt påkjørt av båter, slått og kastet stein på og hadde erfart at mennesker var farlige og uberegnelige. For følgene av disse handlingene ble han drept, mens de som mishandlet ham gikk fri.

Annonse

Måten han ble tatt av dage på, viser også en utrolig kynisme. Ifølge ettersøksringen som fikk i oppdrag å avlive ham, ble han holdt nede av 4 personer som holdt i hver sin fot og vinge, mens en annen slo ham i hjel. De vil ikke ut med hvor mange slag som måtte til for å få ham ut av verden. Forskrift om avliving av dyr tillater at fjørfe under 3 kilo avlives med nakketrekk etter bedøvelse med slag mot hodet. En fullvoksen svane kan veie 14 kilo.

Svanen i Os er mer enn en svane, han er et ikon, et symbol på en folkebevegelse, en oppvåkning i forhold til hvordan vi behandler dyrene. Vi må endre vår egen adferd, gi plass til de andre artene og sikre deres livsmiljø og livsgrunnlag. En av fem arter i Norge er rødlista, og lista er raskt voksende. Med menneskelig ekspansjon og rovdrift på naturgrunnlaget blir det stadig vanskeligere for dyrene å overleve.

Kampen for svanen i Os er en kamp for alle ville dyr i Norge. En kamp for at vi skal lære oss å leve sammen med dem, ta hensyn til dem og respektere at de også har rett til liv og livsrom.

Neste artikkel

Slik vil partia få folk til distriktet