Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvorfor økes helserelaterte avgifter?

Avgiftene på sukker treffer i hovedsak varer som helsemyndighetene vil at vi som forbrukere skal spise og drikke mindre av, skriver KrFs Olaug Bollestad.

Godteri får økt avgift etter nyttår. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
Godteri får økt avgift etter nyttår. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

I enigheten om statsbudsjettet har KrF blant annet fått gjennomslag for flere lærere i skolen, utvidet permisjon for tvillingforeldre og en bedre pleiepengeordning for foreldre med svært syke barn. Høyre, Frp, Venstre og KrF er også enige om å redusere de mest skadelige skattene for verdiskapingen, nemlig skatten på overskudd i bedriftene og inntekten til arbeidstakerne.

Samtidig øker vi noen miljø- og helserelaterte avgifter. Å vri skattebelastningen på denne måten fra overskudd og inntekt til forbruk, er i tråd med prinsippene for et effektivt skattesystem og anbefalingene fra OECD. En slik omlegging sikrer inntekter til velferdssatsinger og bidrar til økt verdiskaping i norsk økonomi samlet sett, fordi skattetrykket blir mindre på de mest skadelige skattene for verdiskapingen.

• Les også: Sukker-sjokkert Vedum tok vitaminbjørner til spørretimen

Dessuten innebærer budsjettavtalen lettelser i formuesskatten på arbeidende kapital og fjerning av maskinskatten, som næringslivet vil nyte godt av.

Når det gjelder brus og godteri, hadde disse varene, på linje med matvarer for øvrig, vanlig moms frem til 2001. Siden den såkalte matmomsen ble innført i 2001, har matvarer, brus og godteri hatt redusert moms. KrF mener det er vanskelig å se hvorfor brus og godteri skal ha lav momssats.

Det kan tydeligvis ikke resten av Stortinget heller. Etter at KrF foreslo at det skulle være vanlig moms for brus og godteri, har Ap foreslått det samme, og nå aksepterer også regjeringspartiene og Venstre at dette riktig vei å gå.

• Les også: Lerum får millionsmell etter avgiftsøkning

Annonse

Høyre og Frp ønsket imidlertid en økning i særavgiftene på godteri (sjokolade- sukkervareavgiften) og sukkerholdig drikke (avgiften på alkoholfrie drikkevarer), i stedet for momsøkning, fordi dette vil være enklere for de næringsdrivende å forholde seg til. Økningen i disse avgiftene tilsvarer om lag den inntekten staten ville ha fått hvis brus og godteri skulle hatt vanlig moms.

Hilde Lysengen Havro er kritisk til økningen i disse avgiftene (Nationen 29. november). KrF er åpne for å se på endringer i innretningen, slik at de skiller enda bedre mellom sunne og usunne varer.

Et slikt utredningsarbeid vil ta noe tid, og forutsetter at Høyre, Frp og Venstre også ønsker dette.

Uansett treffer avgiftene i hovedsak varer som helsemyndighetene vil at vi som forbrukere skal spise og drikke mindre av. Forslaget gjør at prisene på godteri og brus bedre reflekterer samfunnets helsekostnader ved forbruket av disse varene.

• Les også: Drikkevareprodusentene anklager regjeringen for avtalebrudd

Verdens helseorganisasjon peker på slike avgifter som et av de mest effektive virkemidlene i kampen mot diabetes og fedme, en kamp som blir stadig viktigere.

Neste artikkel

Hun må utvide den politiske menigheten