Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvorfor kutt i folkehøyskolene er riktig

Ikke rasert: Vi raserer ikke folkehøyskoletilbudet, skriver innsenderen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Mange har stor glede av å tilbringe ett år på folkehøyskole, og folkehøyskolene er en viktig del av det norske utdanningssystemet. Derfor har regjeringen foreslått å bruke om lag 820 millioner kroner på tilskudd til folkehøyskolene i 2018.

I media fremstilles som om vi raserer tilbudet til Folkehøyskolene. Fakta er at vi foreslår et moderat kutt på om lag 3 prosent. Kuttet rettes mot folkehøyskolenes kortkursvirksomheter, som er kurs som varer mellom 2 dager og 3 måneder.

Typiske kortkurs er sang/korkurs, dansekurs, håndarbeid, drama/revy, kulturreiser og ulike typer idrett. Det tilbys for eksempel kurs i linedance, bridge og meditasjon. I Frp mener vi at det ikke er en statlig oppgave å finansiere denne typen aktiviteter.

Argumentene vi blir møtt med er at dette vil ramme unge, men i 2016 var 54 prosent av deltakerne på kortkursene over 50 år, og 35 prosent av deltakerne var 61 år eller mer. Dette er den mest kjøpesterke gruppen i samfunnet.

Annonse

Det er i dag underskudd på kvalifiserte lærere i Norge, og i kampen for tidlig innsats for å hindre frafall ønsker vi flere lærere i 1.–4. trinn og vi ønsker flere barnehagelærere. Innenfor rammen av vårt budsjett må vi prioritere, og i en slik sammenheng mener vi i FrP at kortkurs og ekstraår på folkehøyskoler bør havne langt nede på prioriteringslisten.

Som FrP-politiker er det en plikt for meg å sørge for at fellesskapets ressurser forvaltes fornuftig. I statsbudsjettet prioriterer vi forsvar og infrastruktur, sykehjemsplasser, nye sykehus og skattelettelser som fremmer vekst og investering i norske arbeidsplasser. Vi følger opp langtidsplanen for forskning, og vi øker bevilgningene til tidlig innsats i skole og barnehage.

Vi har de siste årene lykkes godt med politikken i en krevende tid med både oljeprissjokk og flyktningkrise. Samtidig er de fleste enige om at det må prioriteres hardere i årene som kommer. Vi kan ikke bruke like mye penger som før. Finansiering av kortkurs og hobbyaktiviteter for voksne mennesker er derfor ikke på Frps prioriteringsliste.

Neste artikkel

Sp: – Postloven blir ikke endret i år