Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvorfor forby private selskaper i barnevernet, Vedum?

Staten kommer ikke til å drive barnevernsdrift på Hadeland eller Fosen. Det har de aldri gjort.

Konsekvenser: Et forbud mot private barnevernsinstitusjoner vil ramme distriktene, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete
Konsekvenser: Et forbud mot private barnevernsinstitusjoner vil ramme distriktene, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete

Trygve Slagsvold Vedum ønsker at Senterpartiet skal føre en politikk som innebærer at private selskaper ikke skal levere tjenester til barn i barnevernsinstitusjoner, og støtter Arbeiderpartiets forslag som nylig er fremmet for Stortinget.

Det er vanskelig å skjønne hvorfor Sp nå ønsker å endre sin politikk på feltet, for privat barneverndrift har for ett av våre selskaper eksistert siden før Borten, og da siktes det til senior.

Det er mange måter å se denne endringen i holdning på, her er tre: Det kan handle om en radikal endring av politisk ståsted, det kan handle om manglende kompetanse på barnevern eller det kan være et ønske om økt sentralisering.

Det første skal jeg ikke kommentere. Det andre er i så fall bare trist, og jeg vil kort vise til at for de barna som trenger hjelp aller mest, de på enetiltak, så leveres i dag over 95 prosent av plassene utenfor det offentliges egenregi. Disse barna hadde i praksis vært uten et tilbud om hjelp om private ikke hadde bidratt. Det er en grunn til at det offentlige kjøper private barnevernstjenester.

Den tredje tilnærmingen er fascinerende. Jeg er konstituert leder av et konsern, Team Olivia, som eier barnevernsselskaper. Av våre selskaper har ett selskap base på Hadeland, ett på Toten og ett på Fosen. Alle er grundet av lokale enkeltpersoner som så et behov for barna som Staten ikke dekket, og som så at de kunne bygge opp en god tjeneste med forankring i nærmiljøet.

Annonse

En tjeneste som involverte bygdene, de lokale skolene og de lokale idrettslagene, hvor en samlet innsats i nærmiljøet hjalp ungdom tilbake på sporet.

Ser vi på de tre selskapene og i hvilke kommuner de har sin adresse, så har Sp en oppslutning i siste lokalvalg på 10,2 prosent i Lunner, 18,4 prosent i Rissa og 13,7 prosent i Vestre Toten. Dette er langt over landsgjennomsnittet på 8,5 prosent, som igjen var et resultat som ikke har vært sett siden EU var et relevant tema.

Det er også på denne bakgrunn nokså ubegripelig at Sp nå ønsker å forby det lokale initiativet ved å innføre et sentralt forbud. Vi er for eksempel Lunner kommunes største private arbeidsgiver.

Et sentralt forbud vil definitivt ramme Sps kjernevelgere, for Staten kommer ikke til å drive barnevernsdrift på Hadeland eller Fosen. Det har de aldri gjort.

Neste artikkel

– Gjør det dyrere med elbil i distriktet