Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvordan bygge ned en suksess

Regjeringens fortelling om at det kommer til å gå dårlig i Distrikts-Norge stemmer ikke med virkeligheten. Men får tidenes sentraliseringspolitikk fortsette, kan den dessverre bli virkelighet.

Havøysund: Smått er godt. Foto: Mariann Tvete

Suksesshistorien om Norge som et land med lave sosiale og geografiske forskjeller mellom folk, god ressursforvaltning og enighet om verdiskapning i hele landet, møter kraftige nedbyggingstiltak fra dagens regjering.

Dagens regjering legger mye prestisje i reformarbeid og endring av Norge. Ideer klekket på et skrivebord i en såkalt tenketank viser seg - lite overraskende - å ha lite kontakt med grasrota. Alt ebber ut i dårlige kompromisser ingen i utgangspunktet ønsket seg. I regjeringskontorene har det tilsynelatende gått sport i endring for endringens skyld. Reformhysteriet har ført med seg store endringer i sektor etter sektor, alle med mål om «robuste» instanser. Resultat er at tjenestene legges ned der folk bor. Samtidig eser mengden byråkrati i Oslo ut. Og det skjer med en regjering som lovet mindre byråkrati.

Annonse

Den norske suksesshistorien handler om utnyttelse av naturressursene, høy sysselsetting og omfordeling av goder. Da er vi fullstendig avhengig av at noen faktisk gjør jobben for å høste gevinsten. Da er man helt avhengig av at folk i hele landet er sikret grunnleggende tjenester og trygge lokalsamfunn hvor man kan leve gode liv. Senterpartiet bruker mye av sin politiske kraft på å kjempe distriktenes sak, nettopp til fordel for hele landet.

Som enkeltmennesker og nasjon stilles vi noen ganger overfor utfordringer som er større enn dem vi møter i hverdagen. Beredskap representerer evnen vår til å håndtere slike situasjoner. Det kan være små eller store kriser - og i ytterste konsekvens krig. Forsvaret utgjør nasjonens skarpeste beredskapsressurs. Senterpartiet har gjennom flere år foreslått en betydelig styrking av Forsvaret og står last og brast ved forpliktelsen om å bruke minst to prosent av BNP på Forsvaret innen 2024.

Regjeringens manglende evne til å sikre Norge kommer tydelig til syne i Riksrevisjonens rapport hvor manglende objektsikring og sikkerhetstiltak beskrives som svært alvorlig. Dette på tross av at tiltakene skulle vært på plass for lengst. Dette holder ikke.

Sentraliseringen av forsvaret og politiet, manglende beredskapssikring, og sentraliseringen av offentlige kontorer, gjør at regjeringen bygger ned sikkerheten i Norge. Trenden er tydelig. Dette er målrettet og ønsket politikk fra regjeringens side. Alt som er smått må utryddes. I praksis betyr dette at livet utenfor alle de største norske byene vil bli mer utrygt. Da risikerer vi også at attraktiviteten og viljen til å bo i utkantstrøk forsvinner. Det er dårlig nytt for både byfolk, distriktene og Norge. Senterpartiet vil løfte den nasjonale beredskapen, sikre tjenester nær folk og beskytte norske interesser. Det trengs all den tid vi har en regjering som gjør det stikk motsatte.

Neste artikkel

EØS’ demokratiske underskudd og den beste løsningen