Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvor skal maten dyrkes?

Nedbygging: Det er altfor lett å få omgjort landbruksareal til andre formål, skriver innsenderen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Nedbygging: Det er altfor lett å få omgjort landbruksareal til andre formål, skriver innsenderen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Takk til Nationen for god lederartikkel 14. mars om jordvern og for andre artikler som setter søkelyset på reduksjonen av jordbruksarealet i Norge. Jordvern er et veldig viktig og aktuelt tema både for Norge og globalt.

Norge har en sjølforsyningsgrad på under 40 prosent, og jordbruksarealet er bare ca. 2,5 prosent av landarealet. Hver dag reduseres dette jordbruksarealet med et område tilsvarende 13 fotballbaner. Hver dag! På verdensbasis reduseres jordbruksarealet hvert år med en størrelse som hele Østerrike. I tillegg så har 75 prosent av det biologiske mangfoldet i landbruket i verden gått tapt og reduksjon av fruktbarheten i jorda truer 40 prosent av jordas landareal.

Ved åpningen av FNs konferanse for miljø og utvikling i 1992 sa daværende norske statsminister Gro Harlem Brundtland fra Arbeiderpartiet som hadde ledet hele forarbeidet til konferansen, at «Menneskenes historie har nå kommet til et skille hvor fundamentale politiske endringer er blitt uunngåelige.

Det er mer enn en milliard mennesker som i dag ikke kan få tilfredsstilt sine basisbehov, våre barn og barnebarn, og jorden selv roper alle etter en revolusjon. Den er nødt til å komme. Vi vet vi har en mulighet til å fjerne faren, uroen og konfliktene som ellers vil kunne bli uunngåelige.»

Annonse

21 år seinere, i 2013, publiserte FNs konferanse for handel og utvikling, UNCTAD, en rapport som het «Våkn opp før det er for seint. Gjør landbruket virkelig bærekraftig nå for matsikkerhet i et klima i endring.» Ja, det er på høy tid å våkne opp! Det er behov for å ta vare på matjorda og det biologiske mangfoldet.

Norge bør også øke sjølbergingsgraden når det gjelder mat. Det er risikabelt å basere seg på at det alltid vil være mat tilgjengelig på verdensmarkedet, at Norge alltid vil ha økonomiske ressurser til å kjøpe fra andre land, og at det ikke er kriger og konflikter som hindrer transport av mat fra andre land og verdensdeler.

Nå er det altfor lett å få omgjort landbruksareal til andre formål. Kanskje er det en god idé å lovfeste at landbruksjord ikke kan omreguleres til andre formål uten at minst et tilsvarende område som ikke dyrkes, gjøres om til landbruksjord? La oss sette i gang en «tankedugnad» på hva som må til for å øke landbruksarealet og matproduksjonen i Norge.

Neste artikkel

Inviterer til bonde-møte: – De som mener mye på Facebook må gjerne komme