Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvem inngår avtalene?

Nortura: Administrerende direktør Arne K.Kolberg. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Nationen kan gjennom et intervju med adm. dir. i Nortura, Arne K.Kolberg, melde at Nortura får dårligere resultat som følge av avtaler om grossistdistribusjon. Et av elementene som gir negativt bidrag, er det faktum at Nortura står som eier av varene på grossistlageret uten å ha innvirkning på plukking og salg. Dette fører til at mer av varene nærmer seg utløpsdato og må selges til reduserte priser.

Når den som driver lageret ikke har ansvar for gjennomstrømningen i lageret, men kan velte kostnaden og tap ved f.eks forelding av varen over på vareleverandøren, så må det gå galt. Når Nortura ikke har en slik elementær kunnskap i sin midte, kan en vanskelig skylde på andre. Slike avtaler skulle aldri vært inngått. Hvem inngår slike avtaler? Hvem er den ansvarlige?

Det er blitt meg fortalt at Nortura før jul 2017 inngikk leveranseavtaler med garanti for retur av ikke solgte varer. Hvordan er dette mulig? Hvem inngår slike avtaler? Hvem er den ansvarlige?

Annonse

Utskifting av plastkassene med pappkartonger gir etter sigende Nortura økte kostnader. Dersom grossistene ønsker dette skifte, er det vel opplagt hvem som skal ta kostnaden. Hvem inngår avtaler hvor dette belastes Nortura? Hvem er den ansvarlige?

Dersom disse «idiotiske» avtalene skal føre til reduksjon i utbetalingspris for 2018, hvilket jo er logisk, så er mitt forslag at det også må gi lavere lønn til ansatte i Nortura. I den sammenheng kunne en kanskje starte med å slutte å lønne de som inngår ovennevnte avtaler. Skjønt det kommer jo ikke til å skje, Fordi vi lønner jo fortsatt de ansvarlige for overskridelsene på utbyggingen av Herland-anlegget. Det blir nok som med bøndene, det er de ansatte på gulvet som må svi, direktørene går fri. Men hvem inngår avtalene?

Neste artikkel

Nortura åtvarar mot nye hønehus og for mange egg