Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvem er bønder?

Bruk med 15 til 30 melkekyr er store nok, skriver innsenderen. Foto: Bjarne B. Aase.
Bruk med 15 til 30 melkekyr er store nok, skriver innsenderen. Foto: Bjarne B. Aase.

I kommentaren «Små bruk, Stor dame» skrev journalist i Nationen, Hans Bårdsgård, om lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg. En veldig bra beskrivelse av en god, sterk og inkluderende leder i Norsk Bonde- Småbrukarlag, hvor takhøyden er svært høy, og avstand mellom grasrot og ledelse er svært liten.

I respekt for laget og deres medlemmer, som er en part i jordbruksforhandlingene, så kunne du kanskje ha brukt organisasjonens fulle navn Bårdsgård, om ikke annet i innledningen. Jeg meldte meg inn Norsk Bonde- og Småbrukarlag på grunn av verdisyn og hvilke løsninger de har på landets framtidige matproduksjon, ikke på grunn av størrelsen på bruket. Skillelinjene mellom de to organisasjonene går ikke på bruksstørrelse, men på verdisyn.

I oppsummeringen trekker du det et skritt for langt. Du slår fast at «Forholdet mellom bønder og småbrukere er bedret uten at fusjon er aktuelt». Utsagnet utløser en del betraktninger på hvordan du og Nationen omtaler Norsk Bonde- og Småbrukarlag og det de står for.

Med utsagnet rangerer du norske matprodusenter inn bønder og småbrukere, hvor du slår fast at bøndene holder til i Norges Bondelag og småbrukerne holder til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hva er din og Nationens definisjon på en bonde og på en småbruker? Er ikke småbrukere bønder? Er utsagnet en spissing av at Nationen for ei tid siden, på lederplass, slo fast at virkemiddelbruk etter volum neppe var endringer som lot seg reversere?

Annonse

Dagen før din kommentar, var det et oppslag i Nationen om Steiner Reiten (KrF) sitt forslag til omstillingsmidler til bruk mellom 15 og 30 melkekyr. Et signal om at slike bruk må omstilles over i annen produksjon eller fases ut, og at de som har under 15 kyr må finne seg noe annet å gjøre. Til orientering har et bruk med 15 kyr med fullt påsett 45 dyr, og et bruk på 30 kyr 90 dyr. Har vi fra den ene dagen til den andre, nå kommet til punkt hvor matprodusenter som har under 30 kyr, defineres fra å ha vært bønder til å bli småbrukere?

Kjøtt- og melkemarkedet strammer seg til med de konsekvensene det får for alle bønder. Hva om Nationen, landbrukets tillitsvalgte og politikere snudde litt på flisa og i stedet rettet fokus mot grunnmuren? Hva med stopp i større utbygginger og heller prioritere bruk på under 30 melkekyr, i stedet for å omdefinere dem til småbruk som man må omstille eller fases ut? «Småbruk» fra 30 kyr og nedover er nøkkelen til å lykkes midt oppe i de eskalerende klimaendringene. De burde løftes fram på gullstol i stedet for å bli stigmatisert som bruk som ikke har framtida for seg. Bonusen blir mindre areal ut av drift og landet blir bedre rustet til å ivareta matforsyning til egen befolkning. Jo flere kokker desto mer søl! Med bønder er det motsatt. Jo flere bønder, desto mindre sårbar blir landets matproduksjon.

Kanskje Nationen burde ta seg en tur til fjord-Norge og til fjellbygdene for å oppdatere sine definisjoner, bedrive litt kritisk journalistikk til volum som eneste løsningen for norsk matproduksjon, gå litt i dybden på hva som er smart og usmart i forhold til eskalerende klimaendringer og ikke minst vise litt respekt overfor det landbrukspolitiske verdisynet Norsk Bonde- og Småbrukarlag har. NBS er den klareste stemmen for en desentralisert matproduksjon, fordelt på mange hender. Trenden er at flere og flere begynner å ta til orde for akkurat det. Jeg håper Nationen ikke blir akterutseilt.

Neste artikkel

Nationen lever, selv om Hegnar spådde vår død