Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva kan vi lære av uår?

Årets sommer og store deler av vekstsesongen har vært preget av mye fint vær i store deler av landet. Ja, det har i grunn vært for fint. Dårlige avlinger har flere steder ført til panikk og utløst blant annet mer import av fôr fra utland, men også slakting av dyr. Dette er uheldig fordi mange av dyrene som blir slaktet fortsatt kan produsere enten mye kjøtt eller mye melk. Da er det dårlig butikk å slakte, men når man ikke har fôr så har det for noen vært umulig å unngå. Det utgjør også en risiko å importere fra utlandet med tanke på smittefare av sjukdommer og diverse. Nå nylig kom det også fram i Nationen en sak om importert fôr der det var gjort funn av dyrerester og mugg.

I fjor var det motsatt. Fjoråret var preget av for mye nedbør. Flere steder kom man rett og slett ikke utpå marka for å ta innhøstingen. Slike uår som vi nå har hatt, viser hvor viktig det er med matberedskap.

Annonse

Hvis vi tar andelen av mat produsert på norsk fôr, gir det en selvforsyningsgrad på 40 prosent. Det vil si at vi importerer allerede mye mat. Når vi får uår, må vi importere enda mer for å demme opp for de dårlige avlingene.

I følge Bibelen forklarte Josef til Farao – etter å ha hørt om Faraos drømmer om sju kannibalistiske kyr og kornaks – at man må være forberedt på at det kan komme dårligere tider. I Luksusfellen hører vi stadig om at man må opparbeide seg en buffer til uforutsette utgifter. Norge har heldigvis en enorm økonomisk buffer, i form av Oljefondet. Men, penger rekker ikke langt hvis det skulle oppstå en situasjon hvor det ikke er varer å få kjøpt. Vi mangler altså en matbuffer.

Derfor er jeg glad Senterpartiet og resten av opposisjonen tidligere i år fikk gjennomslag for styrket matberedskap, gjennom et styrket jordvern og beredskapslagring for matkorn. Det er nettopp nå med dårlige år, og når man ser andre land i Europa også slite, at man virkelig ser viktigheten av en matberedskap. Vi blir stadig flere mennesker, både i Norge og i verden, og alle må ha mat for å overleve.

Neste artikkel

Har departementet fulgt ulveforliket?