Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva kan gjøres for å redusere bingoeffekten av drivstoffprisene?

Drivstoffprisene på de fleste bensinstasjoner kan variere med to til tre kroner literen innenfor samme dag eller uke.

Siden variasjonene er så hyppige, er det neppe endringer i oljepriser, transportpriser etc. som er hovedårsaken. Viktigst er nok konkurransen mellom selskapene og de lokale bensinstasjoner.

Priskonkurranse er normalt til forbrukernes beste, men spørsmålet er om de fluktuasjonene vi nå ser i drivstoffprisene er en fordel for forbrukerne.

Tidligere var det et visst mønster i prisvariasjonene, slik at det normalt var billigst å fylle søndag kveld eller mandag morgen. Nå ser det ut til at drivstoffkjedene har brutt det mønsteret som var etablert, og variasjonene er mye mer tilfeldige.

Annonse

Så kan man si at det er forbrukernes oppgave å følge med på prissvingningene, men ikke alle i Norge har utsikt til en bensinstasjon fra kjøkkenvinduet eller arbeidsplassen. Fyller man tanken med 50 liter drivstoff, vil altså prisen kunne variere med 100 til 150 kroner på samme dag.

Kundevennlig? Må man kjøre noen kilometer, eller i verste fall mil, tur/retur for å sjekke prisene, blir merkostnadene fort høye. Mange føler seg nok derfor tvunget til å fylle uten tanke på hva prisen tilfeldigvis er akkurat da.

For egen del hadde jeg sett det som en fordel om drivstoffprisene hadde vært mer stabile over tid. I et øyeblikk av frustrasjon spurte jeg lederen for min faste bensinstasjon hvordan han så på dette. Han var veldig klar på at han var møkk lei av å reise rundt og sjekke konkurrentpriser, og fortalte at han i stor grad fikk beskjed fra sentralt hold om hvilken pris han skulle bruke til enhver tid – og på hvilket klokkeslett prisen skulle endres. Han sa også at han ikke fikk lov til å svare kunder som ringte og spurte om når prisene skulle settes ned.

Konkurransetilsynet og andre offentlige instanser er opptatt av at det skal være konkurranse mellom aktørene. De fleste vil være enige i det, men resultatet synes ikke å være til forbrukernes beste – nå er det snarere blitt et irritasjonsmoment.

Jeg vil derfor utfordre drivstoffselskapene og forbruker- og konkurransemyndigheter på om noe kan gjøres for å bedre situasjonen?

Neste artikkel

E6, travbaner, matjord og verdier