Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva foregår i Julussa-reviret?

Ulvunger: Disse er ikke fra reviret i Julussa, men Slettås. Foto: Statens naturoppsyn / NTB scanpix
Ulvunger: Disse er ikke fra reviret i Julussa, men Slettås. Foto: Statens naturoppsyn / NTB scanpix

I januar 2010 skrev jeg følgende om Julussa-reviret: "Hva foregår i Julussa-reviret?". Kanskje finner man svaret i statusrapportene for ulv fra Høgskolen i Hedmark (og Skandulv). Rapportene fra 2006, 2007, 2008 og 2009 viser bestandsutviklingen i reviret, sett fra Skandulvs side.

I Julussa var det i 2002–2003 et par som fikk valper, tispa ble senere skutt. Året etter kom det inn ei ny tispe, som fikk valper med gammelhannen. Tispa forsvant, og året etter, i 2004–2005 kom det inn ei ny tispe som fikk valper med gammelhannen, det samme gjentok seg i 2005-2006, paret fikk valper da også. Det enestående her er at så fort ei tispe blir borte, kommer det ei ny inn. Hannen har fått 4 kull med 3 forskjellige tisper på 4 år!

Det snodige er at hannen ble påvist siste gang i reviret i mars 2006. Når i mars? Det må ha vært ”just in time”, for valper ble det i 2006 også. Ny hann kom inn, den ble skutt i juni 2007, men det ble ikke født valper det året. Var det tispa som ikke dugde, eller hannen?

3. november 2008 (merk datoen!) skriver Skandulv: ”Revirmarkerende tispe med løpsblod ble påvist i januar- mars 2008”. Dette er samme tispa, men nå går det som det skal! Men åpenbart ingen hann, og ingen valper! Den 20. februar 2009, fire måneder senere, skriver imidlertid Skandulv: ”Et valpekull født i 2008 er dokumentert på vinterens sporsnø. Spor på første snøfall tydet på at en av foreldrene mangler, kun en revirmarkerende ulv kunne påvises i oktober-desember.”

Annonse

Fra juni til sporsnøen har man altså ikke oppdaget valpene i et av de mest overvåkete ulveområdene i Hedmark! Det er meget sannsynlig at det ble satt ut ei tispe med valpekull i Julussareviret i slutten av oktober 2008. Valpekullet ble observert av elgjegere på den tiden. Hadde kullet blitt født i reviret, ville det ha blitt oppdaget lenge før.

Det var ikke revirmarkerende hannulv i Julussareviret i hele 2008 – så hvor er faren og hvem er han? I slutten av januar 2009 blir det påvist en ny hannulv i reviret – en langtraver fra Finland, selvfølgelig, og en genetisk sensasjon, dermed hadde tispa fått en ny partner, endatil fra øst!

Den hannulven som ble skutt i Julussareviret 2. januar var en av valpekullet fra oktober 2008. Faren til kullet skulle ifølge Skandulv være en «langtraver fra øst» med meget verdifulle gener. Det som forundrer meg nå er at ingen, verken fra forskermiljøet eller vernesiden, har stått frem og beklaget at en så verdifull ulv er tatt ut.

Neste artikkel

Den besværlige ammekua