Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva er best for barnet?

Barnevern: Mange av barna får et dårligere tilbud om ikke private aktører lenger skal kunne levere tjenester, skriver innsenderen. Foto: pownibe / Mostphotos
Barnevern: Mange av barna får et dårligere tilbud om ikke private aktører lenger skal kunne levere tjenester, skriver innsenderen. Foto: pownibe / Mostphotos

Linn Herning i For velferdsstaten kommenterer i Nationen 11. april mitt tidligere innlegg om Senterpartiets endrede politikk på barnevernsfeltet.

Jeg ble trist av å lese dette innlegget. Grunnen til at jeg ble trist handler ikke om at Herning har meninger knyttet til organisasjonsform hos leverandører av tjenestene, og mener dette har relevans når noen skal motta hjelp. Det er bare merkelig.

Innlegget inneholder ikke ett eneste argument for hva som er best for barnet, ut over en løgn om kutt i bemanning. Vår bemanning er bestilt og bestemt av Bufetat.

Som jeg skrev i forrige innlegg leveres 95 prosent av enetiltakene innenfor barnevernet av private leverandører, dvs. tjenester til de barna som trenger det mest. Grunnen til at tjenesten leveres av private selskaper er at det er til det beste for barnet.

Norge har organisert barnevernstjenesten slik at Bufetat bestemmer hvor barnet skal motta hjelpen. Det er barnets beste som er styrende for hvor hjelpen skal gis. Etaten har som uttalt langvarig praksis i å først se om det er et offentlig tilbud som kan gi god nok hjelp. Om dette ikke er tilfelle sjekkes det om det er en ideell leverandør med rammeavtale som kan gi god nok hjelp. Først etter dette undersøker etaten om det er en privat leverandør som kan gi god nok hjelp.

Det er ingen som har bestemt at Bufetat skal bruke oss, snarere tvert imot, men de velger å gjøre det når det er til barnets beste. Og det først etter at alle andre varianter er vurdert.

Annonse

Dermed er vi i den situasjon at om Senterpartiet nå skal forby oss å levere tjenesten til barnet, så vil mange av barna i Norge få et dårligere tilbud. Det er det som er trist.

Når det viktigste er sagt, det som omhandler hva som er best for barnet, vil jeg kjapt kommentere det mer uvesentlige i denne sammenheng: Team Olivia som nå eier de lokale grunnede selskapene har ikke flyttet barna, de ansatte og lokalmiljøene vekk fra Fosen, Toten og Hadeland. Selskapene og nærmiljøet med den gode omsorgen er der faktisk ennå, og utvikles videre med vår kompetanse.

Alle våre selskaper er 100 prosent eiet av et norsk konsern, alle våre selskaper og ansatte betaler all sin skatt i Norge, og verken vi eller vårt morselskap har noensinne tatt ut utbytte eller overført penger til noen investeringsfond. Eventuelle overskudd benyttes til å utvikle vårt tilbud. Vi følger tariff for alle ansatte, og alle våre selskaper er ledet av en kvinne. Vi burde sånn sett være langt innenfor det som kan kalles politisk korrekt.

I den grad politisk korrekt er relevant når barnets beste burde være fokus.

Neste artikkel

Helsen til hjortevilt betyr mye for meg og deg