Helseskadelig og unødvendig

Vil bytte bort kua: Grasbasert kjøttproduksjon burde heller erstattes av satsing på proteinkilder som erter og bønner, skriver kronikkforfatterne.
Vil bytte bort kua: Grasbasert kjøttproduksjon burde heller erstattes av satsing på proteinkilder som erter og bønner, skriver kronikkforfatterne.

Men det er et viktig aspekt ved kjøttproduksjon som er utelatt i debatten, nemlig folkehelse. Nordmenn spiser allerede omlag dobbelt så mye rødt kjøtt som helsemyndighetene regner som øvre trygg grense. Å dyrke mer gras for å produsere mer kjøtt er derfor en dårlig ide, også hvis det skal bidra til en mer bærekraftig og klimavennlig matproduksjon. Kjøtt fra drøvtyggere bidrar til 50 prosent av klimagassutslippene fra landbruket i Norge, men bare 8 prosent av matproduksjonen, målt som energi.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Dyrene må få dekket sine naturlige behov